YGEMAN SKAPAR HÖGRE ELPRISER I SKÅNE

Ygeman skapar inte bara elbrist i Södra Sverige, han skapar även höjda elpriser för skåningarna. Som grädde på moset blev den svenska elmarknaden avreglerad på 90-talet vilket har lett till skyhöga höjningar av elpriser. Den myndighet som ska arbeta för konsumenterna – Energimarknadsinspektionen – springer istället elbolagens ärenden.

 

 

Artikel från GP:

Energiminister Anders Ygeman (S) har det hett om öronen. I somras drabbades Skåne av elbrist. För att råda bot på problemet tecknade Ygeman en uppgörelse med Eon och andra elnätbolag. Ministern slog sig för bröstet och hävdade att han hade avstyrt en kris. Men det kostade. Till DN säger Ygeman att Eon i praktiken ställde ett ultimatum till Ygeman: låt oss salta räkningarna till kunderna, annars lyfter vi inte ett finger för att lösa den här akuta krisen. Ygeman gick med på att elnätsföretagen skulle få höja

Source: Därför betalar du så höga elnätspriser | GP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.