YGEMAN SKAPAR HÖGRE ELPRISER I SKÅNE

Ygeman skapar inte bara elbrist i Södra Sverige, han skapar även höjda elpriser för skåningarna. Som grädde på moset blev den svenska elmarknaden avreglerad på 90-talet vilket har lett till skyhöga höjningar av elpriser. Den myndighet som ska arbeta för konsumenterna – Energimarknadsinspektionen – springer istället elbolagens ärenden.     Artikel från GP: Energiminister Anders…

This content is for Standard members only.
Login Join Now