HOTET MOT LIVET

WILLIAM ENGDAHL – HOTET MOT LIVET

25/2 – 2016
William Engdahl är amerikansk-tysk författare och skriver inom områden såsom ekonomi och historia. I en intervju med sajten Second opinion nedan så pratar han om sin bok Hotet mot livet som handlar om företaget Monsanto och dess genmanipulerade grödor som kan skapa cancer.

William Engdahl pratar om sin bok: Hotet mot livet (engelska: Seeds of destruction). Boken Hotet mot livet  handlar om Monsanto och deras genmanipulerade grödor, ett koncept som kallas  GMO. GMO = Genetically Modified Organisms – dvs. mat och grödor som har blivit genetiskt modifierade, modifieringen kan även gälla djur och bakterier. Det har visat sig att GMO–produkter ibland skapar cancer och andra sjukdomar.

FÖRETAGENS MISSBRUK AV MAKT

William Engdahl började arbeta som journalist på 70-talet i USA. Han blev intresserad av hur megaföretag i USA missbrukade sin makt och William  började gräva i deras verksamheter. Engdahl säger bl.a. att oljekrisen 1973 var medvetet skapad av Bilderberggruppen i Saltsjöbaden på tidigt 70-tal.  Där Bilderberggruppen samtidigt diskuterade vad de skulle göra med pengarna som, de skulle tjäna pga. oljekrisen.

RASHYGIEN, ROCKEFELLER FOUNDATION OCH GMO

GMO:n startade på 1920-talet och kom från eugeniken (rashygien). Eugeniken handlade om att skapa den perfekta människorasen eller att eliminera människor som sågs som en belastning, t.ex. med tvångssterilisering. På 1930-talet så finansierade The Rockefeller Foundation  eugenisk forskning i Hitlertyskland. Bl.a. så gavs donationer till Kaiser Wilhelm-institutet och även till instituten i Berlin och Munchen. Dessa studier inkluderade t.ex. Dr Mengels forskning och även forskning om påtvingad sterilisering.

REDUCERA FOLKMÄNGDEN
På 1950-talet så skapade John D Rockefeller organisationen Population Council vars syfte var att dramatiskt reducera folkmängden i världen. Rockefellerfamiljen stöttade ekonomiskt ett projekt som gick ut på att förminska livet till en enda gen. De ville manipulera genen för att skapa en supermänniska eller för att skapa en värld av slavar som aldrig skulle revoltera. Rockefellers gav donationer till Cambridgeuniversitetet, California Institute of Technology och andra universitet som arbetade inom området för genmanipulation.

Margaret Mead var en socialantropolog i New York som var vän med Rockefellers. Under depressionen på 30-talet i USA så var hon med i något som kallades The Harlem Projekt som handlade om svarta och deras livssituation. Efter hennes död så kom det fram att det egentliga syftet med the Harlem Project var att bli kvitt den svarta rasen.

GOLDEN RICE
På 1970-talet så tog Rockefellers 100 miljoner dollar ur sin förmögenhet och skapade International Rice Institute. Syftet var att skapa ett manipulerat och modifierat ris. De skapade dessa ris i laboratorium och resultatet blev ett slags gult ris som gavs namnet  Goldrice. Rockefellers spred ryktet om att Goldrice innehöll extra mycket A-vitamin och att guldriset även skulle bota barnblindhet i Asien. Efteråt visade det sig att guldriset innehöll extremt lite A-vitamin och att iden om att riset kunde bota barnblindhet givetvis var en myt.

Engdahl upptäckte också att alla donationer till universitet som sysslade med genmodifiering kom från The Rockefeller Foundation. Engdahl menar också att Rockefeller-familjen i princip styrde USA efter andra världskriget.

Pga. eugenikens dåliga rykte så ändrades namnet eugenik till genetik på 1940-talet.

william-engdahl_hotet-mot-livet_seeds-of-destruction_recension_GMO_monsanto_rockefeller

Författaren William Engdahl som har skrivit boken Hotet mot livet. Boken fokuserar på Monsanto och GMO

MONSANTO, GMO OCH EUROPEISKA UNIONEN

Monsanto är ett mångfacetterat storföretag från USA som är verksam i olika branscher varav GMO är en bransch.  På 1990-talet så gick representanter för Monsanto till Vita huset och pratade med George Bush Senior. Monsanto ville skapa kommers på deras patenterade, manipulerade och modifierade frön. Monsanto ville inte att regeringen eller någon av dess myndigheter skulle testa deras frön. George Bush Sr gillade den iden och Bushadministrationen utgav ett policy som förbjöd någon amerikansk myndighet att testa Monsantos produkter. Det var Bushadministrationen som öppnade dörren för GMO.

Detta policy har resulterat i att ungefär 97 % av alla sojabönor som konsumeras i USA är genmodifierade och det mesta kommer från Monsanto. Så gott som 100 % av alla sojabönor i Argentina är sojabönor av Monsanto, samma sak i Brasilien.

ROUND UP
Många av Monsantos produkter är genetiskt designade att ta emot Round up – ett mycket giftigt antiogräsmedel. Forskare har funnit celldöd i ett embryo i en kvinnas livmoder som resultat av Round up. I Brasilien så sprutas Round up över GMO-grödorna. Protesterna mot dessa besprutningar är enorma efter som Round up skapar enorma hälsoproblem. Barn får t.ex. cancer.

EU
Monsantos genmanipulerade sojabönor och korn äts nu även i Europa eftersom EU:s lagar tillåter kryphål. Merparten av djurfodret i Europa är genmodifierat från Monsanto. Att EU har släppt in Monsanto i Europa beror enligt William Engdahl på att EU-kommissionen är korrupt. Den europeiska Unionens läkemedelsverk, EFSA – European Food and Safety Administration – står i direkt förbindelse och samarbetar med Monsanto och GMO-lobbyn.
EFSA-medlemmar är med i frontorganisationer för Monsanto. Monsantos frontorganisationer donerar bidrag till universitet som jobbar med GMO.  William Engdahl säger också att media mörkar att GMO-mat finns överallt. Media är toppstyrt och starka intressen bestämmer vad som ska stå i tidningarna. Intressegrupper för GMO arbetar också hårt för att Washington och EU ska censurera GMO-kritiska sajter på Internet. Monsanto har planetens bästa PR-folk och spinndoktorer i sitt stall.

MYGEL MED TESTER
Monsanto myglar genom att göra 3-månaders testperioder på sina GMO-produkter men det har visat sig att det krävs 7-8 månaders testperioder av GMO. Då har  cancertumörer visat sig i råttor som utsatts för testerna. All seriös forskning om att göra långsiktiga tester på GMO-produkter saboteras av Monsanto. Det fanns en studie som gjorde en två års testning av GMO på råttor. Detta test visade att råttorna fick cancer. Tidningen hette Journal of Toxicology. Denna studie höll på att ta död på GMO. Efter ett år av publicerandet av studien så fick Journal of Toxicology en ny chef. Den chefen kom från Monsantos kretsar. Det första chefen gjorde var att ta bort den kritiska studien mot Monsanto och GMO och säga att studien var “ovetenskaplig”.

William Engdahl tycker att lösningen för GMO-produkter är en global bannlysning över dem. Man bör alternativt kräva långa testperioder av GMO-produker.

 

BILL GATES, GMO OCH VACCINER

Bill Gates far – William Gates – var överhuvud för ett eugenetikprogrammet Planned parenthood. Bill Gates, Georige Soros, David Rockefeller och Warren Buffert är alla med i en klubb som heter Good Club. Bill Gates har ett program i Afrika som heter Green revolution och som är ett vaccinationsprogram. Green revolution handlar om GMO i Afrika och vaccinet kan skapa polio. William säger att många av Bill Gates projekt har dödat miljontals människor.

Microsoft samarbetar med NSA. Datorexperter sade redan för 15 år sedan att det fanns fönster i Windows som gjorde att någon kunde spionera på innehållet på din dator.

 

MARSCHEN MOT MONSANTO

I USA för några år sedan så var det tal om att man skulle märka om produkterna var GMO eller inte GMO. Monsantos PR-lobby arbetade för högtryck för att stoppa detta förslag; de spenderade 10-tals miljoner dollar på att övertyga allmänheten om att en sådan märkning inte behövdes. Till slut röstades förslaget ned och det fanns även tvivel på om omröstningen gick korrekt tillväga. En kvinna i USA gillade inte detta så hon startade en Facebookgrupp som hette March against Monsanto. Dvs. att man skulle ha en protestmarch mot just Monsanto. Ryktet om gräsrotsrörelsen spred sig och resulterade i att 10-tals miljoner människor världen över nu gör denna marsch i över 50 olika länder.

Dessa stora marscher mörkades i mainstream-media eftersom krafter som ligger bakom Monsanto har ett finger med i spelet om vad som ska publiceras och inte publiceras i media. Marschen blev hur som helst en succe och ändrade folks åsikter om GMO världen över. Ryssland t.ex. har bannlyst alla GMO-produkter.

 

 

Referenser

Newsvoice: Monsanto, GMO och William Engdahl

William Engdahl homepage

http://www.adlibris.com/se/bok/hotet-mot-livet-den-genetiska-manipulationens-dolda-agenda-9789197971447

 

Be the first to comment on "HOTET MOT LIVET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.