WAR BY OTHER MEANS

 
15/4 – 2016
 War by other means belyser hur USA  – med hjälp av  IMF och World Bank – har satt i system att skuldsätta länder i tredje världen. Sedan när skulderna inte kan betalas så tar IMF och World Bank kontroll över landet.

john pilger_war by other means_globalism_hållbar utveckling

John Pilger – war by other means

GLOBALISMEN. IMF och World Bank skuldsätter länder i syfte att kontrollera landets regering, landets naturtillgångar och landets arbetare. Det pågår ett krig i världen som inte utspelas med soldater och vapen. Det är ett tyst krig: man skövlar skogar, man exploaterar naturtillgångar, man stänger ned skolor och sjukhus. Vapnet som används i detta krig är skuldsättning.

Länder i tredje världen hamnade i skuld till IMF, World Bank, amerikanska regeringen och brittiska regeringen. Sedan tvingade dessa aktörer det skuldsatta landet att dra in på utgifterna för regeringen, att landet skulle öka exporten, att landet skulle privatisera. Om detta inte skulle ske så skulle länderna inte få nya lån av IMF och World bank. Dessa åtgärder kallas för adjustment program. Ett av syftena var även att sänka lönerna i länderna, då skulle det bli billigare för amerikanska investerare att investera i landet.  Detta har resulterat i att de rika blir rikare och att de fattigare blir fattigare.

Det som pågår i detta nu är den största överföringen någonsin av rikedom till privata aktörer från de fattiga länderna.

Se dokumentären War by other means

STARTEN PÅ IMF OCH WORLD BANK

IMF och World Bank startades 1944. Det officiella syftet var att bygga upp Europa efter andra världskriget och sedan hjälpa tredje världen. USA sattes som ledare för IMF och world Bank. Dessa två institut arbetar under stor sekretess. Företrädarna och dess personal från IMF och World Bank är immuna från åtal över hela världen.

På 80-talet så drog USA och England in 1,3 biljoner dollars från de fattiga länderna.Tack vare IMF och World bank så är nu de fattiga länderna 60 % fattigare än innan IMF och World Bank satte igång.

Det är de fattiga länderna i världen som har betalt för de rika länderna och inte tvärtom.

FILIPPINERNAS SKULD TILL IMF OCH WORLD BANK

 Filippinerna är ett bra exempel på hur globalisterna  opererar. 44 % av Filippinernas budget går till att betala räntor på lån som getts av IMF och World Bank. Som jämförelse så går 3 % av landets budget till hälsosektorn. Det amerikanska företaget Westinghouse byggde på 70-talet ett kärnkraftverk i Filipinerna. William Casey som var chef över amerikanske import/export bank gjorde så att Filippinerna fick ta stora lån av IMF och privata aktörer. Slutnotan blev 2,7 miljarder dollar för bygget som nu måste betalas tillbaks. Det var Filippinernas f.d. diktator som ordnade så att Filippinerna blev skuldsatt. Han skapade sig en egen förmögenhet på kuppen.

Referens

John Pilger homepage

 

Be the first to comment on "WAR BY OTHER MEANS"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.