VINDKRAFT – RÄDDNING ELLER FÖRDÄRV? (DOKUMENTÄR AV SAMNYTT)

November 2021

Vindkraftverk växer upp som svampar ur jorden över hela Sverige och ingen hänsyn verkar tas till lokalbornas åsikter i frågan. Samnytt granskar i denna dokumentärserie vindkraftsexploateringen i Sverige. Nedan är ett axplock ur Samnytts första avsnitt. 

ATT TJÄNA PENGAR

   Samnytts (1) dokumentärserie heter Vindkraft – räddning eller fördärv? Första avsnittet heter: ‘Hotet mot människan’ och släpptes i november 2021. Del 1 börjar med intervju av civilingenjören Alexander Pohl som har arbetat flertalet år med att installera vindkraft. Till slut insåg Pohl att byggandet av vindkraftsverk egentligen bara handlade om att tjäna pengar och ingenting handlar om miljö.  Här nämns även klimatgurun Al Gore som visade sig ha en klimatfond på Caymanöarna för att undvika skatter.

   År 1982 hade Sverige 1 vindkraftverk, år 2020 har Sverige cirka 4 400 stycken vindkraftverk. Energimyndigheten har sagt att detta antal kan komma att fördubblas till år 2050 eller till och med att det kan bli en fyrdubbling. Energimyndigheten säger att Sverige ska ha 100 % förnybar energi fram till år 2040  enligt den nuvarande rödgröna regeringens önskemål. 

socialdemokraterna_marknadshyror_januariöverenskommelsen

Bild ovan: Regeringen Löfven är den kraft som har varit starkt pådrivande att göra Sverige till en enda stor vindkraftspark. När denna artikel skrivs pågår en utredning om hur regeringen ska kunna stoppa kommunernas veto mot planerade byggen av vindkraftsparker, man vill ta bort “byråkratiskt krångel”.  Det där med demokrati verkar inte vara så viktigt när Sverige ska rädda planeten. 

RÄTTVISA VINDAR

   I dokumentären intervjuar man föreningen ‘Rättvisa vindar’ (RVNO) (2), vilket är en förening som tillvaratar boendes intressen i vindkraftsfrågan. Rvno:s ordförande Per-Olov Strandberg säger att de infraljud som vindkraftverken genererar har negativa konsekvenser för hälsan och vindkraftsverken innebär även ett vitt blinkande ljus dygnet runt. Vindkraftsverken släpper ut bisfenol men det finns olika uppfattningar om hur mycket som släpps ut.

   Strandberg  fortsätter och säger att en annan konsekvens är hur landskapsbilden förändras med alla vindkraftverk och att när dessa verk installeras gör man även kraftiga ingrepp i skog och natur. Vad får detta för konsekvenser för flora och fauna? När Rvno ställer dessa frågor till myndigheter är det ingen som kan tala om vad konsekvenserna blir. Många som har företag i dessa planerade vindkraftsområden kan ej fortsätta sin verksamhet om planerna sätts i verket.

   Strandberg säger att ingen lokalbo som han har pratat med vill ha vindkraftsparkerna där. Energimyndigheten och Naturvårdsverket nonchalerar folks åsikter i frågan, saker och ting dras ut på tiden när man kontaktar myndigheter, vindkraftsbolagen nonchalerar lokalborna.  Ingenting händer och länsstyrelsen skyller ifrån sig, miljö och hälsa i kommunerna skyller ifrån sig. Det mynnar till slut ut i en slags Kafka-historia för de drabbade lokalborna.

Bild ovan: Per-Olov Strandberg från föreningen Rättvisa vindar för lokalbornas åsikt i vindkraftsfrågarn.  

 

 Miljöpartiets Per Bolund hyllar iden om vindkraft till havs i ett tweet från 2021 och kommer med idel positiva scenarios för vindkraften. Iden är att Sverige, uppbackat av EU-kommissionen, ska bygga upp vindkraftsverk längs Sveriges hela kust. Vad lokalborna längs kusten tycker om detta planerade bygge verkar Bolund inte ta med i beräkningen (när man ska rädda planeten så helgar ändamålet medlen). Sedan måste byggarna av vindkraftsverken dra kablar till land och Björn Gillberg på Värmlands Metanol menar att det blir Sveriges elkonsumenter som får betala notan i form av ännu högre priser för nätavgiften (som om det inte räckte nu?). Dessa “smådetaljer” tar inte Bolund upp i sitt tweet.

Se hela avsnittet för full dokumentation.

REFERENSER

Samnytts hemsida

Rättvisa vindar hemsida

Regeringen Lövfen vill göra Sverige till EU:s vindkaftskoloni. 

Regeringen Löfven om havsbaserad vindkraft. 

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ .Be the first to comment on "VINDKRAFT – RÄDDNING ELLER FÖRDÄRV? (DOKUMENTÄR AV SAMNYTT)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.