VILL JÖK-REGERINGEN FÖRBJUDA ALTERNATIVMEDICINEN?

Lagförslaget är inte bara absurt och kränkande utan det bryter dessutom mot mänskliga rättigheter. Vi skrev en skrivelse om de lagar som utredningen har att rätta sig efter. Kjell Asplund, ansvarig för KAM-utredningen, sa att det var välskrivet – men den stora frågan är varför det då inte togs någon hänsyn till det? Bland annat så har varje människa rätt till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa. Ett sådant här lagförslag som Asplund har fört fram rycker denna mänskliga rätt ifrån individen.

Source: – KAM-utredningen måste diskvalificeras

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.