Vi läkare är nästa offer för Centerns migrationspolitik

DEBATT | MIGRATION. För ett tag sedan ryckte jag in tillfälligt på en nyöppnad psykiatrisk avdelning i norra Sverige. Personalen var helt oförberedd för sina arbetsuppgifter och dessutom kraftigt underdimensionerad. Det fanns inga rutiner på plats, inga säkerhetsåtgärder vidtagna. Frågorna var många; hur skulle man hantera strömmen av svårt sjuka patienter som behövde akut vård? Vilka mediciner skulle köpas in till avdelningen? Varför fanns inga säkerhetsrutiner på plats? Alla hade fått larmknappar

Source: Vi läkare är nästa offer för Centerns migrationspolitik

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.