VATTENFALL HÖJER PRISET PÅ ELNÄTET

19/ 10 – 2015
Nu höjer Vattenfall priset på sitt elnät med 11 %, utöver de 4 % som de höjde med tidigare i år.

Vattenfall säger att de har “underskattat investeringsbehoven” i sina nät och att de höjer avgifterna för att “uppfylla kundernas förväntningar för en god leveranskvalitet”.

Eva Vitell från Vattenfall betonar att de tidigare höjningarna inte räcker till för att göra väsentliga investeringar.

Vattenfall har redan höjt elnätsavgiften med 32 % sedan 2010.

“POLITIKERNA HAR VARIT FÖR FEGA FÖR ATT TA TAG I FRÅGAN”

– Det känns närmast obegripligt. En katastrof och ett fruktansvärt hårt slag mot kunderna. Hur kan det vara motiverat med att höja elpriserna med i genomsnitt åtta procent per år sedan 2010, säger Anna Werner, vid Villaägarnas riksförbund.

– Vi tycker att det återigen bevisar att elnätsmarknaden inte fungerar. Det finns en reglering och en myndighet (EI- Energimarknadsinspektionen) som ska kontrollera prisutvecklingen, men det är uppenbart att myndigheten har misslyckats med det, säger Jakob Eliasson, på Villaägarnas riksförbund.

– De (EI) har inte fått ordentlig uppbackning varken från den här regeringen eller den förra. Priserna stiger chockartat på en monopolmarknad för att politikerna varit för fega att ta tag i frågan.

Den myndighet som är konstruerad för att det ska råda en sund prissättning på elmarknaden är EI-Energimarknadsinspektionen. EI skyller i sin tur på att de har fått för lite vägledning i frågan från regeringens sida.  Ibrahim Baylan är Energiminister.

Energibloggen om svensk energipolitik

Be the first to comment on "VATTENFALL HÖJER PRISET PÅ ELNÄTET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.