DEN SMARTA STADEN VÄSTERÅS

smarta städer sverige_EU och klimatförändringar_ 5g sverige_ artificiell intelligens sverige

November 2018 

Västerås håller på att bli en ‘smart stad‘. Bakom transformeringen av Västerås är Mälarenergi Västerås som samarbetar med ABB och Microsoft i detta projekt. Iden med den smarta staden är ett EU-projekt som baseras på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Mälarenergi i Västerås förser västeråsarna med vatten, avlopp, el, värme och bredband och nu håller man på att göra Västerås till en smart stad. En smart stad innebär bland annat A.I. (Artificiell Intelligens), 5g, digitalisering, Internet of Things (IoT),  självkörande bilar, sensorer,  Big Data (stora dataansamlingar) och övervakad energiförbrukning. En smart stad är fossilfri.

Göteborgs stads hemsida kan man läsa följande om smarta städer:

“Smart Cities-initiativet är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Det blir allt viktigare att städer medverkar för att uppnå EU:s miljö-, energi- och klimatmål”.

INTELLIGENTA FJÄRRVÄRMENÄT OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS

I en video gjord av Mälarenergi Västerås så säger Henrik Wickström  på Mälarenergi att det finns ett övertryck på elnätet och Mälarenergi samarbetar med Microsoft för att undersöka elkundernas elkonsumtion (intelligenta fjärrvärmenät) och vad som kan göras åt övertrycket.  Wickström  säger  att AI  är nyckeln för smarta städer. A.I. är självlärande och vet till exempel att du kommer hem klockan 16 och kan således  värma upp din lägenhet i tid innan du kommer hem. A.I. kan öppna kodlås till ytterportarna och informera grannarna om till exempel bränder i deras närhet.

Video ovan: intervju med Henrik Wickström. 

Jörgen Sandström, Chief Digital Officer Västerås kommun, säger att för honom så innebär en smart stad att använda sensorer så att man kan samla ihop data. Data om hur människor rör sig, luftföroreningar, trafikstockningar med mera.

Ove Fredriksson från Mälarenergi Västerås säger att en smart stad är en uppkopplad stad där man kan ta vara på den data som en stad genererar. Denna data kan användas till att styra, övervaka och kanske förutse saker i elnätet. All data kommer att bli tillgänglig.  Mälarenergi Västerås vill bygga framtidens samhälle, man vill bygga ett hållbart samhälle. Ett annat namn för ‘smart stad’ är ‘resilient stad’ (motståndskraftig).

smarta elnät_smarta städer sverige_5g strålning sverige_mälarenergi västerås
Den smarta staden innebär att allt blir uppkopplat och övervakat. För att kunna bygga smarta städer måste man digitalisera Sverige. I och med detta kommer sakernas internet (Internet of things) vilket innebär att alla våra elektroniska prylar kommer att kopplas upp mot internet. Troligtvis kommer EU att lagstifta om obligatorisk uppkoppling av våra prylar mot internet. 

MÄTANDE SENSORER OCH 5G

En samarbetspartner till Mälarenergi Västerås i detta projekt är ABB. Staffan Södergård på ABB säger att sensorer placeras ut på anläggningar och hos kunder för mäta och övervaka produktion och leverans. Sensorerna styr energisystemen. Man kan  stänga av vattentillförseln i ett hem. All data som ihopsamlas kallas Big Data. Internet of things (IoT) innebär att alla elektroniska prylar blir uppkopplade mot internet. IoT innebär att ha koll på trafikflöden, översvämningar, brandkårsutryckningar, elavbrott, lediga parkeringsplatser med mera.

Sakernas Internet innebär att dina eldrivna apparater, såsom disk- och tvättmaskin eller din elbil, körs och laddas när elen är som billigast och mest miljövänlig. För att sensorer och automatik ska fungera så behöver trådlös teknik (5g).

Sensorerna kommer att innebära energioptimering. Det vill säga att kraftverken endast eldar så mycket som behövs. Mest el går åt vid effekttoppar, till exempel när det är kallt ute och elementen vrids på. Dessa effekttoppar innebär att man måste elda med fossila bränslen och detta vill inte Mälarenergi Västerås. Med sensorer så kan Mälarenergi fjärrstyra hur mycket värme som kunderna förbrukar. På så sätt kan vi justera temperaturen på icke-samhällskritiska byggnader och således fila ned effekttopparna. På så sätt kan vi bli fossilfria.

Mälarenergi Västerås har full koll på om vi förbrukar för mycket energi:

“Sedan en tid tillbaka har Mälarenergi tack vare digitala lösningar möjlighet att samla in mätvärden per timma för samtliga våra fjärrvärmekunder. Detta innebär att vi och kunden kan lära oss om hur mycket deras fastighet förbrukar per timme och se förbrukningsmönster, alla timmar året om. De insamlade mätvärden ger oss möjligheten att ge bättre underlag till kunderna för hur de kan optimera energianvändningen i sin anläggning och fastighet”.

 

5g sverige_strålning_wi-fi_trådläsa nätverk_cancer
För att kunna bygga en smart stad så behövs 5g. 5g-sändare kommer att placeras ut tätt bredvid varandra. Strålningsnivåerna är sådana som vi aldrig förut har exponerats för. Strål(o)säkerhetsmyndigheten har totalt neglerat varningarna om  5G. Regeringen Löfven älskar 5G och Löfven säger att Sverige ska gå i bräschen för installerandet av 5G. 

 

“VI LEVER ÖVER JORDENS TILLGÅNGAR”

Mälarenergi menar att vi i Sverige “lever över jordens tillgångar att vi förbrukar tre gånger jordens resurser” och därför ska Mälarenergi bygga en “motståndskraftig och hållbar region”. Man säger att man bygger framtidens samhälle. Man ska minska utsläppen av fossilt bränsle och satsa på förnybar energi. Mälarenergi ska även börja sälja tjänster för ett hållbarare samhälle. Hela iden med smarta städer baseras på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.


PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


 

Relaterat:

Smarta städer och smarta elmätare:

jmm.nu smarta elmätare

Vad är Agenda 2030 och hållbar utveckling?

jmm: Agenda 2030 och hållbar utveckling

Demonstration mot 5g:

jmm.nu demonstration 5g

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.