STORT KLIMATMÖTE I STOCKHOLM JUNI 2022

Februari  2022

Ett stort klimatmöte kommer att ske i Stockholm juni 2022.  Här kommer man att pusha den så kallade Klimatomställningen. 

 

   I juni 2022 kommer klimatförespråkarna att ha megastort klimatmöte i Stockholm. Det är ett så kallat högnivåmöte där man ska högtidlighålla 50-årsjubliéet för Stockholmskonferensen som hölls 1972. Högnivåmötet är del av Världsmiljödagen vilket är ett jippo som startades i och med Stockholmskonferensen 1972. Världsmiljödagen hålls varje år och årets tema är: Only One Earth (endast en jord). Klimatförespråkarna menar att vi överförbrukar jordens resurser samt att vi släpper ut för mycket växthusgaser och därför måste alla vara med i den så kallade klimatomställningen. Om inte detta sker kommer jorden att gå under, det säger även Greta. 

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

   Här kommer man att prata om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling, den agenda som är själva källan till det så kallade klimathotet.  Kritiker till Agenda 2030 menar att denna agenda inte alls handlar om miljö och klimat utan istället kommer den att innebära andra saker såsom: destruktionen av äganderätten, beslagtagandet av en nations naturtillgångar och avindustrialisering. Bedöm själv vad som händer i Sverige vad gäller den svenska skogen och äganderätten, det som händer med Cementa i Slite Gotland.  Alla dessa konflikter härrör från mer eller mindre extrema klimat-och miljölagar och vi har endast bevittnat början.

   Den så kallade klimatomställningen börjar nu bli påtaglig för gemene man i form av skyhöga bränsle- och elpriser. Klimatomställningen blir även påtaglig i och med att klimataktivister i våra myndigheter smäller upp vindkraftsverk typ överallt. Lokalborna blir överkörda i frågan (trots allt ska man rädda planeten och då får demokratin backa, det är bråttom nu).

Klimatförspråkarna brukar säga att “ingen ska lämnas utanför” i klimatomställningen. Jag skulle vilja översätta detta till att “ingen kommer undan”. 

REFERENSER

Världsmiljödagen:

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsmilj%C3%B6dagen

Sverige står värd för Världsmiljödagen:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/sverige-star-vard-for-fn-mote-50-ar-efter-fns-forsta-miljokonferens/

Myten om 97 % konsensus om klimatet: 

Myten om 97 %

https://www.mitti.se/nyheter/fns-miljomote-halls-i-stockholmsmassan/repvas!wBgNqJwpC3TDAe9lKyhdLQ/

 

Be the first to comment on "STORT KLIMATMÖTE I STOCKHOLM JUNI 2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.