VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN – DEL ETT

Mars -2017
Nedanstående text är från dokumentärfilmen “WTO – why is it bad for you”. I nedanstående film ser vi hur Världshandelsorganisationen endast går storföretagens ärenden. Den lokala industrin påverkas negativt och WTO försöker privatisera så mycket som möjligt.

VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN PUSHAR ORÄTTVISA FRIHANDELSAVTAL

Världshandelsorganisationen säger att de är ett forum för förhandlingar gällande handel. Men det handlar egentligen inte om handel mellan länder. WTO formades för att koordinera ekonomiska aktiviteter mellan rika länder tillsammans med multinationella storföretag. WTO grundades 1995 i syfte att påtvinga olika avtal. Ett avtal var GATT- General Agreement on Tariffs and Trade. WTO är egentligen ett verktyg för att kontrollera länder över hela världen.

Varje medlemsland i WTO har representanter där. Men vi – det vanliga folket, fackföreningar osv. får inte vara med i förhandlingarna. World Trade Organsation har skapats för att instifta handelsregler. Inom WTO så görs inte besluten på det sätt som vi är vana med i demokratier. Det som finns i WTO är något som kallas “Green room process”. Vilket betyder att endast ett fåtal länder får vara med och göra de stora besluten. Ingen vet heller vem som väljs till WTO eller hur de väljs dit. Men alla vet att dessa länder är ditsatta eftersom EU och USA anser att dessa länder behövs för att utföra deras agenda.

 

WTO – BANKERNAS OCH STORFÖRETAGENS ORGANISATION

Även fast WTO påstår att det är en demokratisk organisation så fokuserar den mer på de redan utvecklade länderna istället för de underutvecklade. WTO favoriserar inte bara storföretagen utan det är storföretagen som skriver reglerna för WTO. WTO representerar endast de stora företagen och bankernas intressen. Och det som WTO säger är att pengavärde har högre värde än mänskligt värde. De säger att mänskliga rättigheter och omgivningen är underordnad handeln. Den stora hemligheten vad gäller World Trade Organisation är att organisationen har påtvingande bestämmelser och att WTO kräver att alla dess medlemsländer skall anpassa sina inrikes lagar, regler och administrativa procedurer efter WTO:s önskningar. WTO är ett hot mot mänskliga rättigheter, mot miljö och omgivning, mot människors rätt till friskvård, mot säkra jobb, mot boende och mot utbildning. WTO bestämmer över medlemsländerna så att dessa länder inte kan begränsa storföretagens inflytande i deras länder. Det handlar egentligen inte om handel utan om att sätta handbojor på respektive land vad de får göra och inte får göra. T.ex. vad gäller saker såsom vatten och elektricitet.

Världshandelsorganisationen är en ny global konstitution. WTO har regler som tvingar regeringar att lyda dem. Och om någon regering försöker göra något som går emot WTO:s regler så kan nationen bli utsatt för ekonomiska sanktioner av just WTO. Det finns ett straffsystem inom Världshandelsorganisationen. WTO handlar egentligen bara om en sak: det är att privatisera, att avreglera, att låta storföretagen komma och dominera. Den enskilde individen har egentligen blivit en fiende till WTO eftersom vi står i vägen. Världshandelsorganisationen är en handelsorganisation men det är inte en rättvis handelsorganisation.

VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN ÄR ODEMOKRATISK

Demokrati som vi känner till det är att vi väljer våra ledare och att det är majoriteten som bestämmer. Världshandelsorganisationen är en av de mest odemokratiska organisationer som existerar. WTO har en process som kallas konsensus. Och denna konsensus gäller egentligen bara länderna Kanada, Japan, USA och EU. Det är de som egentligen bestämmer. WTO är inte ett demokratiskt forum eftersom stora företag har mer makt inom WTO än små företag. Världshandelsorganisationen inte bara främjar storföretagen, WTO låter t.o.m. företagen skriva reglerna.

Matsäkerhet är förmågan för ett land att kunna föda sig själv. Matsäkerhet är ett koncept som ger ett folk rätten till man och rätten till att producera mat. Ett land har rätten att ha ett jordbrukssystem. Matsäkerhet är nu som bortblåst tack vare WTO. World Trade Organisation har något som kallas AoA – Agreement on Agriculture. AoA faststläller ojämlikheter, fastställer subventioner för farmare i EU och USA. Tack vare AoA så kan storföretage dumpa sina subventionerade produkter i länder i tredje världen, de kan stjäla levebrödet för inhemska bönder. Samtidigt så tar de över inhemsk marknaderna vad gäller mat och förvägrar oss den afrikanska kulturen, förvägrar oss vårt levebröd, och förvägrar oss mat och vår rätt till mat. När subventioner ges till rika farmare och storföretag så kallas det för att det är en sporre. När subventioner ges till fattiga länder och fattiga farmare så är subventionering helt plötsligt något dåligt.

 

Be the first to comment on "VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN – DEL ETT"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.