VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN – DEL TVÅ

Mars 2017

Detta är del två i serien om Världshandelsorganisationen. Texten baserar sig på dokumentären: WTO – why is it bad for you. Dokumentären visar hur WTO hjälper Megaföregagen på bekostnad av den lokala industrin samt privatiserandet av den offentliga sektorn.

FRIHANDELSAVTAL SKADAR DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN

Vi kan se att det har varit negativt när WTO har öppnat upp marknaden i ett land.  Avtalet AoA innbar att de öppnade upp marknader, fick minskad skatt. Och den billigare jordbruksprodukterna från de rika norra länderna har dumpats i Thailand och översvämmat dess marknad. De tar kål på lokala farmare eftersom dessa inte kan tävla mot storföretagen. AoA kräver en liberalisering, att man tar bort tariffer, att man tar bort kvotor och att man kräver access till marknaderna i landet.

Den fattiga farmaren kan inte tävla mot de rika farmarna från de norra länderna. Så när subventionerade produkter kommer från de norra länderna till Thailand så blir våra lokala farmare utan jobb. Det är detta som AoA handlar om. AoA är inte ett avtal som förespråkar frihandel, det är istället ett koncept som fastslår monopol. När det gäller frihandelsavtalet TISA – Trade In Service Agreement så tror jag vi kommer att få en situation där public services såsom hälsa, utbildning, vatten etc kommer att hamna under storföretagens kontroll. Frihandelsavtalet GATT är en överenskommelse att kunna privatisera den offentliga sektorn. Världshandelsorganisationen säger till sina medlemsländer att de är förbjudna att skydda  sina regler kring hälsoväsendet, kring deras vattenförsörjning, era naturresurser om dessa regler går emot WTO:s regler. Om något land som tillhör WTO vill skydda sitt vatten och säger att det är en mänsklig rättighet att ha vatten så kommer detta att kollidera med Världshandelsorganisationens principer.

WTO säger att vatten är ett mänskligt behov, inte en mänsklig rättighet. Om vatten är ett mänskligt behov så kan vem som helst leverera vatten: den privata sektorn eller vem som helst. Men om vatten är en mänsklig rättighet så kan du inte märka vatten eller sälja en mänsklig rättighet. Ingen borde få göra pengar på någons behov av vatten. Problemet med nyliberalismen är att den gör allting till en handelsvara. Vi ser franska och brittiska vattenföretag som kommer in i vårt land och tar över vattenförsörjningen. Sedan höjer de priserna med 30 %. Många har inte råd med detta.

PRIVATISERINGAR

I Sydafrika så pågår en tragedi. När Apartheid försvann så hoppades vi att det skulle bli vatten för alla, elektricitet för alla, utbildning till alla osv. Men tack vare privatiseringen av den offentliga sektorn så har många inte access till elektricitet, till vatten. Vår regering säljer ut saker såsom telefonväsendet, våra vägar, vårt vatten etc. Detta betyder att dessa saker kommer att gå till att göra ekonomiska vinser och inte som en rättighet till lokalbefolkningen. Det är ingen tvekan om att EU representerar de två stora vattenföretagen – Vivendi och Suwz Lyonnaise. Dessa två företag arbetar tillsammans med Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och de pushar för att ta bort subventioner för vårat vatten, våra tillgångar. De siktar in sig på de fattiga. Vi håller på att tappa kontrollen över våra mest grundläggande rättigheter. Varje land som säger att det vill skydda sitt vatten, som säger att tillgång till vatten är en mänsklig rättighet och att vi borde få själv bestämma över det, kommer att stoppas av Världshandelsorganisationen.

WTO anser att vatten är en vara vilket betyder att man inte kan sätta upp regler ang. export av vatten, t.o.m. för miljömässiga skäl. Eftersom Världshandelsorganisationen anser att vatten är en investering så måste vi öppna upp vårat land så att storföretag kan komma och ta över vattenförsörjningen. Detta öppnar för att storföretag kan stämma regeringar om dessa regeringar försöker förhindra dessa företags rättighet att få monopol på grundläggande services i landet. WTO kommer att tvinga länder att avreglera ang. dessa saker så att storföretagen inte kan stoppas. Saker i den offentliga sektorn är nu till salu. Vi kommer att få hälsovård som endast de som har pengar kan utnyttja.

PATENTERAT RIS

En sak som Världshandelsorganisationen förespråkar är intellectual property rights. Dvs. rätten att äga, ha monopol på eller patent på en ide eller produkt. Nu har vi en situation i Indien där stora företag har tagit patent på ris. Lokala farmare måste nu betala en avgift till den som äger patentet på riset, även fast riset alltid har varit fritt i Indiden tidigare. Intellectual property rights har inneburit att det inte går att få billig medicin till HIV/AIDS patienter. I Afrika har cirka 30 miljoner människor HIV. Den afrikanska regeringen vill köpa billig medicin från Indien och Brasilien till dessa människor. Men läkemedelsindustrierna har hotat att ta afrikanska länder till Världshandelsorganisationens privata domstol och stämma dem för att de strider mot lagen om intellectual property rights. Intellectual property rights är något som Världshandelsorganisationen lobbar för. WTO arbetar inte för folket utan för de multinationella storföretagen.

WTO är en anti-utvecklingsorganisation.Världshandelsorganisationen i sin nuvarande form måste upphöra. Det är helt enkelt en katastrof. Den arbetar endast för storföretagen, den säger att lokala regeringar inte får skydda sin befolkning och sin miljö. WTO är en fara för hela världen. Det är vansinne att skicka mat runt halva planeten när den maten kan odlas lokalt. Det är vansinne att låta storföretag komma in och ta över vattenförsörjningen när folket behöver vattnet. Det är vansinne att låta storföretag styra hälsovården i ett land och förneka att landet själv från att styra det. Amerikanska företag ger hälsovård endast till de som har råd med det.

Referens

Focus on the global south

Be the first to comment on "VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN – DEL TVÅ"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.