SYSSLAR VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN (UNICEF) MED STERILISERING VIA VACCIN?

Juli 2022

I dokumentären ‘Infertility: A Diabolical Agenda’ (2022) går man in på det faktum att Världshälsoorganisationen, via Unicef, har utfört vaccinprogram i Afrika med stelkrampsvaccin som i smyg spetsats med  anti-hCG, vilket skapar infertilitet hos kvinnor. Dokumentären är gjord av Andy Wakefield, Robert F. Kennedy Jr och Childrens Health Defense. 

Video ovan: dokumentären ‘Infertility: A Diabolical Agenda’  (visas garanterat inte på Youtube). 

VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN OCH “ÖVERBEFOLKNINGSPROBLEMET”

   I början på 70-talet ville Världshälsoorganisationen skapa ett antifertilitetsvaccin som skulle stoppa ett havandeskap eller avbryta det. Projektet ifråga hette ‘Structured vaccines for control of fertility and communicable diseases’  och finansierades av Världshälsoorganisationen mellan åren 1972 och 1992.  Världshälsoorganisationen ansåg att “överbefolkning” var ett stort problem därav forskningen.  Forskarna i programmet upptäckte att mixandet av bhCG (Beta-hCG) med stelkrampsvaccinet var det effektivaste sätter att förhindra fertilitet för då började kvinnans kropp producera antikroppar mot hCG. 

   När en kvinna blir gravid börjar fostret producera hCG, vilket är ett hormon som säger åt äggstockarna att producera hormonet progesteron vilket är livsviktigt för fostret. Det kan dock hända att en kvinnas kropp producerar anti-hCG vilket kan ta död på fostret och kan resultera i att kvinnan blir steril. 

“STELKRAMPSKAMPANJ” I KENYA

   Dr. Stephen Karanja från Kenya säger att Världshälsoorganisationen (via Unicef) år 1995 ville lansera att program i Kenya i syfte att utplåna neonatal stelkramp (= för nyfödda).  Man hade fått klartecken från Kenyas regering och det ryktades om att “elitgrupper” stod bakom programmet. Kenya hade dock redan ett sådant program i funktion men WHO stod på sig och menade att man skulle ge detta stelkrampsvaccin även för kvinnor som inte var havande. Karanja visste att det tidigare  hade förekommet antifertilitetsprogram under namnet av “stelkrampsprogram” så han tog kontakt med Katolska kyrkan i Kenya och bad dem undersöka Unicefs stelkrampsvaccin. Då avbröt plötsligt WHO sitt stelkrampsprojekt.

   Catholic Womens League från Filippinerna hade år 1995 stoppat Unicefs stelkrampsprogram, där det visade sig att stelkrampsvaccinen hade anti-hGC i sig. Stelkrampsprogrammet i Filippinrna riktade in sig på kvinnor i åldern 12- 45 år och 3 miljoner kvinnor blev  vaccinerade med det spetsade vaccinet innan programmet stoppades. 

nicef_stelkrampsvaccin_kenya_sterilisering_who

Bild ovan: Unicef lanserade kampanj för stelkramp för kvinnor 15- 49 år. Vaccinen visade sig vara spetsade med anti-hCG vilket är en molekyl som kan göra kvinnor sterila. 

SPETSAT STELKRAMPSVACCIN

   År 2014 var Unicef tillbaks i Kenya igen med ett nytt stelkrampsprogram och man hade den Kenyanska regeringens godkännande. Katolska kyrkan lät då 3 oberoende laboratorier undersöka stelkrampsvaccinet och man fann att vaccinen var spetsade med anti-hCG. 

   För att uppnå sterilitet måste man vaccinera  sig ungefär 5 gånger med cirka sex månaders mellanrum. När det gäller stelkrampsvaccin räcker det om du får en spruta vart femte eller tionde år. Unicefs plan år 2014 för stelkramp var 5 doser var sjätte månad. 

   Kenyas dåvarande hälsominister Dr. Murugari skrev ett brev till en av undersökningsgrupperna och krävde att de skulle ändra på undersökningsresultatet så att vaccinen kunde presenteras som “säkra” men undersökningsgruppen vägrade. Unicef gick samtidigt på storoffensiven i mainstream media och förkunnade att vaccinen var “säkra och effektiva”. Uncief anklagade katolska kyrkan för att sprida “desinformation” om vaccinet och att det inte fanns något “vetenskapligt bevis” som backade upp katolska kyrkans påståenden. Kenyas hälsomyndighet utfärdade en gag order (munkavle) på Dr. Stephen Karanja vilket innebar att från år 2014 fick han inte yttra sig om vaccin för då skulle han förlora sin läkarlicens. 

hcg_varldshalsoorganisationen_vaccin_kenya_wakefield_unicef

Bild ovan: man fann stelkrampsvaccin som var spetsade med anti-hCG. 

BILL GATES I AFRIKA

   Dr. John T. Littell berättar i dokumentären att han var på ett stort möte för pediatriker och gynekologer och gästtalare var Malcolm Potts som var rådgivare åt Bill Gates och Potts var även föreståndare för International Planned Parenthood Federation. På mötet skröt Potts om deras framgångar i Afrika där man delade ut Depo-Provera (antifertilitetsläkemedel av Pfizer). Man lockade unga flickor, ända ned till 12 års ålder, med att de skulle få halsband om de tog Depo-Provera. Man informerade inte flickorna att de fick antifertilitetsmedel.  Programmet med Depo-Provera stod under Gates Foundations beskydd.

depo-provera_wakefield_kennedy_fertilitet_vaccin_unicef

Bild ovan: man gav flickor ända ned till 12 års ålder Depo-Provera vilket är ett antifertilitetsmedel. Man glömde dock meddela flickorna att de fick antifertilitetsmedel (som kan resultera i permanent infertilitet). 

ates_afrika_vaccin_fauci_stelkramp_världshälsoorganisationen

Bild ovan: Gates och Fauci inte välkomna i Tanzania. Bild: Ben Garrison. 

  Enligt dokumentären kan så många som 63 länder blivit föremål för Unicefs och Världshälsoorganisationens dolda antifertilitetsprogram. I april 2021 dog Karanja, officiellt av Covid-19. Karanja menade att när de är färdiga med Afrika kommer de att ge sig på resten av världen. Hälsoministern Dr. Murugari fick sedermera sparken efter att ha varit inblandad i finansiella olägenheter. 

Dr.-Stephen-Karanja_vaccin_kenya_sterilitet_unicefBild ovan: Dr. Stephen Karanja. “När de är färdiga med Afrika kommer de att ge sig på resten av världen”. 

 

REFERENSER

Childrens Health Defense hemsida

Mer om Världhälsoorganisationens dolda befolkningskontroll via vaccin

Unicef och “stelkrampsprogram” i Afrika. 

 


 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

 

 

Be the first to comment on "SYSSLAR VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN (UNICEF) MED STERILISERING VIA VACCIN?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.