VARFÖR CHEMTRAILS ÖVER SVERIGE?

geoengineering_chemtrails_haarp_climate change_

Maj 2018

Nedanstående text är tagen från nedanstående video som är gjord av en person vid namn Johnny Svensson. Johnny Svensson redogör hans synpunkt på vad som sker i Sverige vad gäller HAARP, chemtrails och vädermodifiering. Titeln på videon är: Sveriges delaktighet i det amerikanska vädervapnet HAARP .

Johnny Svensson:

Efter terrorattacken på World Trade Center så sade George Bush den yngre:

– Varje nation i varje region har nu ett val som de måste göra: antingen är ni med oss eller så är ni med terroristerna.

   Det har varit många möten mellan USA och Sverige. Varför så många täta kontakter mellan USA och Sverige? Vad är det för USA som är av vikt vad gäller Sverige? Svar: vår placering på världskartan och de viktiga luftströmmarna över Norden. Dessa luftströmmar är strategiskt viktiga för USA om man vill ha kontroll över vädret. Sverige, Norge och Finland är strategiskt viktiga platser och alla samarbetar idag med USA om att styra vädret. Sverige accepterar i tysthet rätt sida och de avtal det innebär.

chemtrails haarp sverige_ geoengineering_vädermodifiering_aerosoler_klimatförändringar
Besprutning av chemtrails. Andra namn man använder är geoengineering, solar radiation management, aerosolbesprutning, global dimming, climate control.

   2001, direkt efter attentatet i USA så gick Göran Persson och Socialdemokraterna Amerikas president George Bush till mötes i tysthet om ett samarbete mot terrorismen och att delta i HAARP-programmet. Sveriges placering på världskartan är strategiskt viktigt för USA då viktiga jetströmmar passerar bl.a. över Sverige. Och för en amerikansk global väderkontroll så är dessa strömmar  viktiga. Detta resulterade också att Sverige i tysthet accepterade det amerikanska lagförslaget H.R. 2977 som kallas Space Preservation Act. Detta dokument är daterat den 2:a oktober 2001. Alltså cirka tre veckor efter 9/11- attentatet. Detta dokument omfattar idag alla länder som samarbetar med USA.

LOIS – SVENSKA HAARP ETABLERAS

   Lois är ett antennsystem med mer än 10 000 antenner över hela södra Sverige  och är en del i HAARP-programmet och till ytan den största i världen. I systemet ingår mobilmaster, terra, 3G,  tv-master, militära antenner, radaranläggningar m.m i ett kraftfullt system uppbyggt av mikrovågsenergier. Hanteringen av flödet i systemet sköts  av tusentals mindre antenner strategiskt placerade i den gigantiska antennskogen  som är kopplade till en superdator från IBM  som är donerad av USA. Antennsystemet i södra Sverige bildar en gigantisk kupol av elektromagnetisk mikrovågsenergi där man har möjlighet att påverka viktig luftström som är av betydelse. Mitt i denna gigantiska antenn av kraftfull mikrovågsenergi lever hundratusentals människor sina dagliga liv ovetande om det som pågår och vad strålningen kan innebära i längden.

 

PROJEKT LOIS

   Redan 2001 påbörjades den svenska delen av HAARP. Till Sveriges befolkning, via styrd media,  sades  det att ett radioteleskop skulle uppföras i södra Sverige för studier av rymden och solen. Som ansikte utåt för projektet tillsattes radioastronomen och kvantfysikprofessorn Bo Thide från Uppsala. Växjö Universitet skulle bli centrum för projektet och under åren 2002 till 2006 så byggdes Växjö Universitet snabbt ut. Projektet stötte snart på problem. Med tänkt utbyggnad av antennsystemet där även ett militärt system skulle ingå. Inga av teleoperatörerna var beredda på att bygga ut sina tidigare system, även hos mark-och skogsägare stötte man på problem då utbyggnaden av systemet krävde både avverkning och viss upplåtelse av mark.

GUDRUN OCH PER

   2005 så kom orkanen Gudrun nästan som på beställning och löste de problem man stött på och som satt käppar i hjulet på projektet.  2007 så kom stormen Per som också förbättrade förutsättningarna. Efter orkanen Gudrun 2005 påbörjades utbyggnaden av systemet. Nödvändigt fiber för höga hastigheter av datatrafik grävdes ner och allt fler telemaster byggdes upp. Även telestationer i systemet byggdes om och byggdes ut för att kunna hantera höga hastigheter av datatrafik. Snabbt fiber byggdes ut över hela landet för att snabbt kunna hantera information och kunna sända vidare. Framförallt till de universitet som var involverade i projektet. Samt att snabbare kunna överföra och ta emot information från de andra anläggningarna som ingår i HAARP-systemet bl.a. EISCAT i Kiruna och andra anläggningar i HAARP-systemet i både Norge och Finland.  Och för att kunna bedriva avancerad spionage mot öst. 

Video ovan: protester mot chemtrails/aerosolbesprutning i Italien. Besprutning med chemtrails pågår i de flesta västerländska länder.

LOFAR I ONSALA

   Den 26:e september 2011 invigde Jan Björklund LOFAR i Onsala. LOFAR i Onsala är ett viktigt komplement till LOIS då LOFAR avläser viktiga atmosfäriska förhållanden och luftströmmar. Denna anläggning har även möjlighet till korrigering av luftströmmar och att påverka atmosfären med riktad mikrovågsenergi i den artificiella jonosfär som har bildats av kemikalier och metaller (chemtrails/aerosoler). Samt att överföra insamlad data till superdatorer i LOIS-systemet för att bilda ett komplett väderstyrningssystems i södra Sverige som en del i HAARP För en amerikansk global väderkontroll. LOFAR finns även i Nederländerna där den hanterar delar av den europeiska luftströmmen. LOFAR-anläggningar finns även i England, Frankrike och Tyskland. Alla är sammankopplade internt och via EISCAT för att bilda en komplett HAARP-enhet i Europa. I detta HAARP-system med ett militärt 4G för snabb dataöverföringar kan nu telebolagen som grädde på moset även erbjuda privatpersoner en allt snabbare uppkoppling. Ju fler som använder det trådlösa systemet inom 4G med mobiltelefoni och trådlöst bredband så  bidrar de till att alstra extra tillskott av nödvändig mikrovågsenergi för systemet och dess funktioner. Ökningen av strålning vi nu utsätts för i trådlösa mobila system har mångfaldigats de sista tio åren.

nato_chemtrails_aerosoler_flygplan_sverige_utsläpp_avgaser_krig

GEOENGINEERING

   Agenda 21 och modifieringen av jordens atmosfär kan vi nu ses användas som ett stöd för den besprutning som sker med kemikalier och metaller över NATO-länder. Trots att Sverige inte är medlem i NATO så besprutas vårt land ofta och intensivt. Framförallt över de delar där antennanläggningar finns. Man vill dölja det som nu pågår bakom något som man kallar geoengineering.

   Det finns krafter inom militären, regeringen, näringslivet och media som sakta vill smyga in Sverige i ett NATO-medlemskap. Trots att det bara finns stöd hos en av fem svenskar för ett medlemskap. Krafter inom regering och militär bjuder ut Sverige som militärt övningsområde som en affärsidé. Bl.a. Göteborgs skärgård. Man vill också öva flygbombning över Vättern – med alla risker för utsläpp i de dricksvatten som tas ur sjön. Sverige har slutit och godkänt flera avtal med USA, vilka flera har skett i hemlighet. Ett kritiserat avtal är från december 2011 där Sverige skrev på ett avtal med USA som nästan direkt lämnar ut svenska folket i händerna på USA. Det innebär att Sverige, utan tanke på individens integritet, skickar iväg information såsom fysiologiska egenskaper eller beteende-egenskaper, fingeravtryck, DNA m.m. till USA.

Maj-Britt Theorin – en f.d. riksdagsledamot – sa klart och tydligt under föreläsningen “Kvinnor mot NATO” att:

– Det är nu dags för svenskarna att säga ifrån. Det är nu dags för de snälla att bli riktigt förbannade.

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.


Relaterat:

Ska Förenta Nationerna styra global geoengineering? Jim Lee förklarar:

jmm.nu FN och geoengineering

HAARP som vädervapen. Läs om dokumentären om HAARP:

jmm.nu vad är HAARP

Elena Freeland har skrivit böcker om geoengineering. Här förklarar hon om 5g och geoengineering: 

jmm.nu Elena Freeland 5g och geoengineering

 

 

 

3 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.