VARFÖR ÄR SVERIGE EN MÅNGKULTUR? (PALAESTRA MEDIA)

September 2021

Jonas Nilsson från Palaestra Media släppte i september 2021  dokumentären “Varför är Sverige en mångkultur?” Nedanstående text är ett utdrag ur dokumentären. 

   Video ovan: Varför är Sverige en mångkultur?

DAVID SCHWARZ PÅBÖRJADE DEBATTEN

   Iden om Sverige som mångkultur föddes på 60-talet. Sverige hade då en mer eller mindre homogen befolkning. Den polska juden David Schwarz började  propagera för flerkultur, framförallt via Dagens Nyheter.  Schwarz  menade att Sverige måste förbereda sig för att bli mångkulturellt och att Sverige i framtiden inte skulle vara så etniskt enhetligt som det hade varit.

   Schwarz menade att förutom arbetskraftsinvandring skulle Sverige få flera miljoner flyktinginvandrare. I planen ingick även att invandrarna inte skulle anpassa sin kultur till den svenska kulturen utan istället skulle deras egen kultur bejakas. Schwarz nämnde även att det var ingen tvekan om att etnisk variation och rasmotsättningar skulle komma att prägla morgondagens Sverige. Sverige skulle bli ett multietniskt samhälle med sociala och etniska motsättningar. 

OLOF PALME OCH SOCIALDEMOKRATIN

    År 1985 skrev Schwarz i tidsskriften Judisk Krönika att svenskarna stod i vägen för ett judiskt intresse om att omvandla Sverige till en mångkultur och Schwarz propagerade även för att ändra svenska myndigheters inställning gentemot just mångkulturen. Schwarz  manade även till försiktighet att nämna att det var judar som låg bakom denna agenda samtidigt som han fördömde de svenskar som förespråkade homogenitet. Schwarz fick med sig Olof Palme och socialdemokratin i sin mission som började ta ställning för invandringen.

jonas nilsson_palaestra media_david schwarz_mångkultur

Bild ovan: David Schwarz var den som satte igång debatten på 60-talet om att Sverige behövde bli en flerkultur. 

olof palme_david schwarz_invandring_riksdagenBild ovan: David Schwarz tillsammans med Olof Palme som Schwarz lyckades övertyga gällande iden om mångkultur. 

dagens nyheter_david schwars_judar_invandring

Bild ovan: Via Dagens Nyheter förde Schwarz sin kampanj. 

DEN MÅNGKULTURELLA TRANSFORMERINGEN AV EUROPA

   Video ovan: judinnan Barbara Lerner Spectre satte upp Paideia-institutet i Sverige, med hjälp från den svenska regeringen, som förespråkade  judendomen. Spectre menade att judar har en viktig roll att spela i den transformering till mångkultur som sker i Sverige. När intervjun gjordes sade Spectre att Europa har ännu inte lärt sig att bli mångkulturellt.

  Spectre menade att denna transformering måste ske, Europa kommer inte att bli den homogena typ som det har varit de senaste århundradena. Judar kommer att stå i fronten för denna transformering och hon menar att utan denna transformering kommer Europa inte att överleva.

SVENSKA RIKSDAGEN KLUBBAR IGENOM MÅNGKULTUR ÅR 1975

   År 1975 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet att Sverige skulle bli mångkulturellt. Initiativtagare var Olof Palme och socialdemokraterna. Debatter och diskussioner om ämnet ifråga uteblev helt och hållet. Ingrid Carlqvist säger att i början så märkte svensken inte så mycket av invandringen eftersom man bodde oftast på olika håll. Det är inte förrän på 00-talet som gemene man insåg att det finns väldigt mycket invandrare i Sverige och nu ser vi att allt kommer på en gång.

   Jonas Nilsson menar att detta mångkulturella projektet har förändrat Sverige till oigenkännlighet. Från att ha varit ett homogent land med en allmän trygghet så håller svenskar på att förlora sin majoritetsställning och allt detta har skett på bara några årtionden.  Vi ser även hur näringslivet och populärkulturen försöker normalisera dagens mångkultur samt att våra politiker tycker att det är helt normalt att Sverige är mångkultur. Nilsson menar att det är kontroversiellt idag i Sverige att säga att Sverige är svenskarnas land. 

jonas nilsson_palaestra media_ varför är sverige en mångkultur

Bild ovan: Jonas Nilsson, Palaestra Media. 

 

Hemsida Palaestra Media: 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "VARFÖR ÄR SVERIGE EN MÅNGKULTUR? (PALAESTRA MEDIA)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.