HAARP OCH GEOENGINEERING

haarp_geoengineering_chemtrails_sverige

Maj 2015

PRENUMERERA/SUBSCRIBE


USA:s militär har  en teknologi som kan kontrollera vädret och som kallas HAARP. Begreppet kallas geoengineering och går hand i hand med chemtrails.

 

H.A.A.R.P. står för High frequency Active Auroral Research program (auroral = norrsken) och är ett program som har drivits av U.S Air Force, U.S Navy,  University of Alaska samt DARPA (Defence Advanced Research Project Agency). Anläggningen för HAARP är belägen i Gokoma, Alaska.  HAARPS PR-man  Rick Garcia säger att projektets syfte är att analysera jonosfären och att skapa teknologi för övervakning och radio kommunikation men inofficiellt verkar projekt HAARP ha helt andra syften.

Rent konkret så går HAARP-projektet ut på att  en högeffektsändare  skickar upp energi i jonosfären (översta delen av atmosfären).  Energin hettar upp ett område i jonosfären och  som trycker ut jonosfären ut i rymden som en utbuktning.   Jonosfären i sin tur påverkar planetens väder och begreppet kallas rent allmänt för vädermodifiering eller geoengineering.

haarp_lois_eiscat_vädermodifiering_usa_vapen_SVERIGE_chemtrails_aerosoler,
En anläggning med HAARP-antenner.

ATT MODIFIERA JONOSFÄREN

Jonosfären är det yttersta lagret på atmosfären och den skyddar oss från solens  strålning. HAARPs sändare ändrar eller gör ett hål i jonosfären.  Dr Joseph Kan på HAARP-anläggningen i Alaska säger att jonosfären bara “har blivit lite modifierad”  och forskare på HAARP säger att atmosfären kommer att laga sig själv. Kritikerna säger att det inte finns några bevis överhuvudtaget på att jonosfären skulle laga sig själv och de menar att om en liten del av jonosfären ändras så kan hela jonosfären genomgå en förändring.  Kritikerna menar att HAARP är en vågspel med jordens energisystem och en motståndare till HAARP  säger: “The military is going to give the ionosphere a big kick and see what happens”

“The military is going to give the ionosphere a big kick and see what happens”

Clare Zickuhr

MANIPULERING AV JETSTRÖMMEN

HAARP påverkar Jonosfären och jonosfären påverkar i sin tur jetströmmen.  Jetströmmen är en luftström som cirkulerar planeten och som för med sig och förflyttar vatten runt planeten.   Jetströmmen går i en slags vågformad rörelse runt planeten och beskaffenheten på dessa vågor bestämmer planetens väder och  jetströmmen kan sägas vara det som håller planeten jorden igång. HAARP manipulerar jetströmmen eftersom  HAARPs energistråle gör en utbuktning i jonosfären och det innebär att de underliggande lagren måste fylla upp det tomrum som uppstår under. Det innebär att bl.a. jetströmmen lyfts uppåt och  det i sin tur innebär att vi får förändrade vädermönster.

Jetströmmens vågor har börjat röra sig långsammare och detta innebär att vädermönstret stannar kvar längre. Med andra ord så får vi perioder med ihållande regn, vi får värmeböljor, längre köldknäppar, längre torrperioder och fler översvämningar. 

 

/us-air-force_us-navy_darpa_haarp_eiscat_lois_lofar
Är det pga  Haarp- teknologin som planeten löper amok? Foto flickr
 

VAD KAN HAARP ÅSTADKOMMA?

Förutom att manipulera jetströmmen så påstås det att HAARP även kan utlösa jordbävningar och vulkanutbrott.  Forskare som Dr. Michel Chossudovsky vid University of Ottawa och Alaskas  Dr. Nick Begich  presenterar bevis för att Haarp-teknologin kan orsaka tsunamis och jordbävningar. Dr Nick Begich säger att impulserna från HAARPs  sändare kan  skickas ner i jorden och skapa sådana stora vibrationer att pulsen kan utlösa jordbävningar och vulkanutbrott.

Chemtrails ska ha med HAARP att göra eftersom dessa moln ska underlätta arbetet för HAARPs sändare.  1997 så sade USA:s dåvarande försvarsminister William S Cohen: “Others are engaging even in an eco-type terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves”

“Others are engaging even in an eco-type terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves”
USA:s f.d.försvarsminister William S. Cohen

HEARING STOPPADES AV POLITIKER OCH NATO

Metoder för krigföring vill inte alltid synas i dagsljus och hearingar har tystats ned av politiker. Ted Stevens var den politiker i Alaska som understödde projekt HAARP och som senare dog i en flygkrasch. När Nick Begich skulle ställa upp i en hearing i Alaska så blev den stoppad eftersom Ted Stevens hotade domaren.  Nick Begich skulle även vittna i en hearing vid ett utskott i EU men hearingen blev stoppad av NATO.  EU har gjort förfrågningar till USA om  HAARP för att få veta mer men USA har avslagit förfrågningarna.

  EISCAT

Inte bara USA har  en sändare utan även Sverige har en variant av HAARP .  I  Sverige och Norge så heter projektet EISCAT (European Incoherent Scattering System).  I Norge ligger stationen i Tromsö och i Sverige ligger den i Kiruna. I södra Sverige finns även LOIS (LOFAR outrigger in Scandinavia = LOFAR är ett europeiskt radioobservatorium och LOIS syfte är att förbättra mätmetoderna för LOFAR.  LOIS finns bl.a. i Växjö. Även i Ronneby ska det finnas en variant.  I Hörby finns även en radiostation som är förknippad med EISCAT.  Det finns HAARP-antenner över hela världen och dessa kan i sin tur arbeta tillsammans.

 MODIFIERAT VÄDRET SEDAN 40-TALET

Det sägs att HAARP kan även användas till mind control. Man ställer in rätt frekvens och plötsligt kan man modifiera människors känslor och man kan med andra ord slå ut en hel population med detta instrument.  Det finns en lag sedan många år tillbaks som förbjuder att  experimentera med vädret som vapen och USA har skrivit på det men  Donald Rumsfeld   ville ha bort det avtalet.

USA  har experimenterat med vädermodifiering sedan 40-talet och 1958 så detonerade USA tre atombomber i atmosfären i syfte att påverka vädret. 1963 så detonerade USA och Ryssland 300 atombomber i stratosfären och skapade stora hål i atmosfären.  Officiellt så lades HAARP ned 2014. Har USA:s militär uppnått sitt mål med vädermodifiering? Fortsätter HAARP i en annan form någon annanstans?   

 VEM ÄR NICK BEGICH

 Dr Nick Begich är en politisk aktivist från Alaska. Nick Begich har motarbetat HAARP från starten och har skrivit boken “Angels don’t play this HAARP” tillsammans med Jeane Manning . Du kan se honom i videon nedan.

 KÄLLOR

Sajten “The fly” om HAARP och dess påverkan på vädret

Sajten “bakom kulisserna” om projekt HAARP i Sverige och Norge

chemtrails i Sverige

 

FOTO

Foto på HARRPs antenner (Wikipedia)

foto sol och jorden från Wikipedia

 

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.