ROSA KOIRE OM AGENDA 21/2030

agenda 2030 hållbar utveckling_sverige_förenta nationerna_millenniemålen

May 2019
Nedanstående föreläsning hölls av Rosa Koire i Danmark år 2013 där hon pratar om Förenta Nationeras Agenda 21 som är en föregångare till Agenda 2030 och hållbar utveckling (a.k.a. globala målen för hållbar utveckling).

BAKGRUND AGENDA 21

År 1987 kom World Commission on Environmental Development (WCED) med boken “Vår gemensamma framtid”. Det var från denna bok som uttrycket “hållbar utveckling” myntades. Definitionen på hållbar utveckling är:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

År 1992 kom WCED med lösningen för hållbar utveckling: Förenta Nationernas  Agenda 21.

Oljemiljardären Maurice Strong var ordförande för WCED och han definierade vad som inte var hållbart:

  • Medelklassens livsstil på landsbygden (The middle class suburban lifestyle).
  • Ensamstående familjehus (Single family residences).
  • Privata fordon.
  • Vitvaror.
  • Luftkonditionering.
  • Köttätande.
  • Hemmaodling.
  • Jordbruk (Breaking the earth surface).

År 1992 så skrev 179 länder  under avtalet för Agenda 21 (Sverige inkluderat). Mötet hölls i Rio de Janeiro Brasilien .

IMPLEMENTERAS LOKALT
Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling är en global plan som implementeras lokalt. Den internationella organisationen för att implementera Agenda 2030 heter International Council on Local Environmental Initiatives (ICLEI) (flera svenska städer är medlemmar).  I Danmark beslutade man år 2000 att alla kommuner ska implementera Agenda 21 strategier.

ICKE-DEMOKRATI
Agenda 21 och hållbar utveckling handlar om att flytta makten från valda politiker till icke-valda styrelser och kommissoner. Man vill implementera Agenda 21 i alla policys och aktiviteter. Alla länder implementerar Agenda 21 lokalt.

TÄTBYGGDA STÄDER OCH URBANISERING
De vill skapa öar av mänskligt boende – det är där som vi kommer att bo. De vill ha tätbyggda citykärnor som är omgiven av buffertzoner. Hela iden är att få människor att bo i städer istället för landsbygden. Man ändrar på lagen om markrätten för att kunna få tätbyggda hus i city. Enligt Agenda 21 så är det ohållbart att bo på landsbygden eftersom dessa släpper ut för mycket västhusgaser. Om du bor i ett hus så är du “dålig“. Därför vill de flytta alla till city centers för då är du hållbar. Detta innebär lägenheter byggda på varandra i tätbyggda stadsdelar. Utanför har du din busslinje eller tåglinje. Du kommer att få ha en bil per familj, om du har tur. På framsidan har du en bred trottoar. Du har din cykelväg.  För att få folk bort från landsbygden så blockerar man vägarna till landsbygden och till reservaten, man kontrollerar din vattenbrunn, man begränsar   din access till landsbygden, man låter bli att  underhålla infrastrukturen, man tar bort ditt lokala postkontor, man tar bort skolor. Man tar ävenbort äganderätten för personer och gör den till allmän äganderätt. Sedan kan denna mark tas över av stora företag.

KOLDIXOID, KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Förenta Nationernas Agenda 21 innebär en koldioxidskatt för industrin och till slut även på oss själva. Agenda 21 baseras på Hegeliansk dialektik vilket innebär att det måste existera ett hot och här kommer man med en lösning. När det gäller Agenda 21 så är det global uppvärmning/klimatförändringar som är det stora hotet. Förenta Nationerna säger att planeten är i fara, att havsnivån stiger att alla livsformer är hotade och allt beror på människan.  Man menar att individen är självisk, du använder för mycket prylar, du äter för mycket. De menar att vårt själviska beteende nästan har förstört planeten och här kommer FN som den stora räddaren. Man använder argumenten att skydda klimat och miljö för att implementera policy och lagstiftning. Vi är alla måna om natur och miljö men detta används i syfte för att uppnå kontroll av jordens resurser.

HÅLLBAR UTVECKLING I UTBILDNINGSSYTEMET
Agenda 21 implementerar hållbar utveckling i våra skolsystem från första klass till universiteten. I USA så implementeras hållbar utveckling på varje universitet och i varje stadsdepartement som sysslar med byggnation. Det finns böcker som lärare och föräldrar kan använda för att introducera barn till Agenda 21. Universitetet  i Kalifornien har 500 kurser som handlar om hållbar utveckling. 

FRIHANDELSAVTAL
De använder frihandelsavtal för att utplåna gränser och för att stoppa lokala lagar. Storföretagen vill ha en mobil arbetskraft därför vill de ha bort lokala lagar och de vill även ha låglönearbetare.

REGIONALISERING
År 1995 sade  Zbigniew Brzezinski:

” Om vi ska bilda en världsregering så kan vi inte göra det i ett enda stort steg. Lösningen för globalisering är framåtskridande regionalisering. Med detta får vi mer stabila och samarbetsvilliga enheter”.

EU startade som ett handelsavtal. De använder harmonisering för att ta kontroll över alla system. Globalisering är processen att utveckla global likformighet  i sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga frågor. Fort Foundation och Rockefeller Foundation stödjer Agenda 21. De håller på att skapa regionalisering och till sist en världsregering.

SMARTA ELNÄT, SMARTA ELMÄTARE
Agenda 21 innebär mätande och restriktioner av vår energiförbrukning och vår vattenförbrukning med hjälp av  smarta elmätare.  Agenda 21 innebär datainsamling och datadelning vad gäller vår energiförbrukning, i skolan, i hälsovården, inom lagväsendet ja praktistk taget överallt. När det gäller smarta elnät och smarta elmätare så tittar du på ett gigantiskt informations- spårnings och kontrollsystem. Detta system är designat att kontrollera all elektricitet, gas, vatten och informationssystem över hela världen. Detta inkluderar dina personliga data samt hälsodata.  Övervakning är väsentligt när det gäller att implementera Agenda 2030. Siemens håller på med smarta elmätare och det smarta elnätet. De äger och köper vatten, de sponsrar ICLEI, de stödjer hållbar utveckling, de håller på med höghastighetståg. IBM arbetar på biometri. GE arbetar med det smarta elnätet.

Agenda 21 är planen för att kontrollera och mäta all mark, allt vatten, alla mineraler, alla växter, alla djur, alla produktionsmedel, allt byggande, all energi, utbildningsväsendet, informationsflödet och alla människor. Agenda 2030 innebär upphävandet av juridiska gränser och förlusten av äganderätten. De skapar även artificiella brister.  Alla totalitära stater har detta gemensamt: kontroll av egendom och produktionsmedel, total informationskontroll, övervakning, censur, begränsningar i att kunna röra sig och allt görs för vårt eget bästa.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Referenser:

Lars Bern om klimatalarmismen

jmm.nu Lars Bern 

EU:s smarta städer:

jmm.nu den smarta staden Västerås.

Agendan bakom klimatpropagandan

jmm.nu agendan

 

Photo:
MariaGershuni [Public domain], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "ROSA KOIRE OM AGENDA 21/2030"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.