Vad är Dianetik?

VAD ÄR DIANETIK?
Dianetik är en vetenskap om vårt sinne och den är utvecklad av amerikanen L. Ron Hubbard (LRH). Dianetik förklarar mänskligt beteende och den innehåller en terapeutisk metod som syftar att åstadkomma mental förbättring.

Ett avsnitt från filmen: Hur man använder Dianetik

 

 

DET ANALYTISKA SINNET
Det analytiska sinnet är den vakna medvetna delen av sinnet som en person använder naturligt i sitt dagliga liv. Vårt analytiska sinne spelar in och arkiverar allt som en person upplever i sitt liv. Allt finns arkiverat i form av bilder. Inom Dianetiken kallar vi dessa bilder för “faksimil”.
Test. Gör följande: blunda och tänk på t.ex. en katt. Fick du fram en bild? Detta är ett faksimil. Svårare än så är det inte. Faksimil är tredimensionella färgbilder med ljud, lukt och att övriga förnimmelser samt en persons slutsatser eller spekulationer. Ett faksimil är egentligen bara en kopia av något som du har observetat och som nu finns lagrat i ditt analytiska sinne. Allt som du förnimmer registreras: lukter, känslor osv.

DET REAKTIVA SINNET.
Ibland slås det analytiska sinnet ur funktion. Det händer när en person är under ögonblick av fysisk smärta och medvetslöshet av högre eller lägre grad t.ex. vid olyckshändelser, operationer, drogrus m.m. Under sådana tillstånd tar den andra delen av sinnet över – det reaktiva sinnet. (Termen “reaktiv” skulle kunna definieras som “återaktiverande”. )

 ENGRAM
Det reaktiva sinnet fortsätter skapa bilder när en person är medvetslös. Det reaktiva sinnet lagrar inte minnen såsom vi föreställer oss dem, det reaktiva sinnet lagrar engram. Ett engram är en inspelning av allt som sker runt en person när denne är medvetslös. Allt registreras: röster, vad som sades, smärtor, lukter, känslor osv.
EXEMPEL PÅ ETT ENGRAM
Här är ett exempel på ett engram. En person druttar omkull på sin cykel, slår i skallen och blir medvetslös. Det analytiska sinnet kopplas ut och det reaktiva sinnet tar kommandot och börjar spela in. Folk springer till platsen och vill hjälpa personen. Allt som sägs runt personen spelas in i engrammet, lukter spelas in, ljud spelas in,temperaturen spelas in osv. Personen vaknar upp och klarar sig undan med en rejäl huvudvärk men han har nu ett engram inspelat.

HUR PÅVERKAR ETT ENGRAM EN PERSON?
Faktum är att även det reaktiva sinnet vill hjälpa personen men dess lösningar är så pass irrationella att resultatet blir därefter. Ett engram kan reaktiveras (åter bli aktivt). Vad som händer då är att det innehåll som finns i engrammet aktiveras och slungas mot personen i syfte att “rädda” honom. Detta kallas för restimulering.(re = åter, stimulera = sätta igång).

 

 

Ovan: avsnitt från DVDn Hur man använder Dianetik:

EXEMPEL PÅ RESTIMULERING
Låt oss säga att samme person senare i livet ska cykla till affären. Han går fram till sin cykel och ska åka iväg men plötsligt upplever han oangenäma känslor. Han kanske känner ett obehag att cykla. Han känner att han helt plötsligt fått huvudvärk och inte vill åka till affären. Han kanske känner ett illamående eller rentutav ångest. Detta är en restimulering. Det reaktiva sinnet försöker “skydda” honom mot eventuell fara.

En restimulering visar också hur det reaktiva sinnet “tänker”. Det tänker i identiteter. Det betyder att en sak är likadan som en annan sak. A = A = A. Det är därför personen med cykeln kände obehaget eller smärtan. Cykel = smärta = ångest = fara osv.

Det reaktiva sinnet står inte under en persons viljemässiga kontroll och utövar tvång, och har makt att styra personens medvetande, tankar, känslor och kropp.

BEARBETNING AV EN FÖRLUST
Läs denna artikel som handlar om hur jag hjälpte en person att bearbeta ett trauma med hjälp av Dianetik-metoden .

DRAMATISERING
Innehållet i engrammet slungas alltså tillbaka mot personen i syfte att “rädda” honom. En sak som kan slungas tillbaks är personers agerande i engrammet. Dvs. de personer som finns inspelade i engrammet. Detta kallas för dramatisering. Likt en skådespelare som dramatiserar en roll så kan även personen agera likadant, fast med engrammet som sin arbetsgivare.

LÖSNINGEN
LRH’s lösning på det reaktiva sinnet var att utveckla den metod som kallas Danetik-metoden. Termen för terapi/vägledning inom Dianetik är auditering. Auditering utövas av en auditör (terapeut/vägledare) som är utbildad inom Dianetik. Målet med auditering är att personen ska uppnå det mentala tillståndet “Clear”. Clear = det reaktiva sinnet utrotat.

Man kan alltså utrota engram med Diantik-metoden. Man bearbetar dem och till slut så är engrammen bara ett minne utan smärta i.

 

4 Comments on "Vad är Dianetik?"

 1. Hej Carl,

  Väldigt skoj att höra att du fått ut något positivt av dianetik 🙂

  Jag har förvisso auditerat några timmar men man behöver inte vara proffs för att fatta vilka stora vinster som en person kan ha utav Dianetik. Det gäller egentligen bara att ta ett beslut och att komma igång så är man på väg.

  Hälsningar Janne

  Alternativ behandling
  .

 2. Tack Tommy, säg bara till om du vill ha en session 🙂

 3. Jag har fått dianetik-auditering. Jag hade en tråkig upplevelse från ett tidigare förhållande som hade plågat mig mycket. Redan efter två sessioner med auditören hände något märkligt. Jag kunde nu se tillbaka på den här händelsen utan att känna smärta eller obehag. Det blev som vilken vardagshändelse som helst. Jag blev helt fri från de tankar som hade plågat mig tidigare och som till och med hade begränsat mig i en del situationer. Detta är en mycket effektiv metod som jag varmt kan rekommendera.

 4. Tommy Hansen | 2013-05-20 at 6:46 am | Reply

  Dianetik är bäst. Jag måste ha mer!

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.