Vad är Dianetik – (del ett)

 

 Under århundraden har många vetenskapsmän och filosofer studerat de invecklade   beskaffenheterna hot mänsligt tänkande. Ju längre de studerade, desto mer övertygade blev de om att vi är innehavarna av ett fängslande instrument som kallas sinnet. Detta sinne kallas inom Dianetiken för det analytiska sinnet. Ordet Dianetik betyder “genom sinnet” (dia nous). Dianetik bevisade efter tolv års experiment att det som hindrar oss i livet var att vi var innehavare av ett annat sinne, ett reaktivt sinne, som utövar en mycket starkare kraft och tvång på oss än det så kallade analytiska sinnet.  Faktum är att när det reaktiva sinnet träder i funktion kan det övermanna det analytiska sinnet och gör det också.  Det reaktiva sinnet trakasserar och plågar oss genom hela vår livstid.

 DET REAKTIVA SINNET

(reaktiv = som reagerar på något, som har med reaktion att göra)

 Det analytiska sinnet är – precis som det reaktiva sinnet – en mental funktion i hjärnan. Det är en sorts primitiv funktion i att det är en brutal och våldsam överlevnadsmekanism i alla levande organismer. Men det reaktiva sinnet analyserar inte. Det tänker bara i form av identiteter och likheter, men inte i olikheter som det analytiska sinnet. Det reaktiva sinnet är helt och hållet ett bokstavligt sinne som reagerar defensivt varje gång någonting påminner det om en liknande smärtsam händelse.

Djurs mentalitet är en bra illustration av hur det reaktiva sinnet fungerar. Antag att ett rådjur gick under ett träd  och  en orm ramlade ner på rådjuret  således skrämde det (hotade dess överlevnad). Skräcken skulle orsaka rådjurets torftiga analytiska mentala förmågor att bli försvagade eller delvis medvetslösa, varpå dess starka reaktiva sinne skulle ta över kommandot. Händelsen och intrycket av ormen skulle bli inspelat och arkiverat för att kunna användas för framtida överlevnad. Därefter skulle  det trädet, och alla andra träd som liknade just detta träd,  bli associerade med ormen i rådjurets sinne.  Varje gång rådjuret såg ett sådant träd så skulle den skrämmande händelsen som rådjuret varit med om  få rådjuret att rygga undan av rädsla.  För det reaktiva sinnet så betyder smärta = död och njutning betyder överlevnad. För den civiliserade människan så har emellertid det reaktiva sinnet blivit en blodsugare på på rationellt uppträdande. Det blockerar det analytiska sinnets funktion.Det reaktiva sinnet är roten till psykosomatiska sjukdomar och de barriärer som hindrar oss från att nå våra optimala tankeförmågor och strävanden.

ICKE-ANALYTISK REAKTION

Det är anmärkningsvärt vilket kraftfullt tryck det reaktiva sinnet kan utöva på individen för att få  honom att lyda dess kommandon. Även om det reaktiva sinnet är en kontrollapparat som är för överlevnad måste man komma ihåg att det inte kan analysera och känna till skillnader mellan saker och ting.

Om en argsint ko skulle sparka dig och orsaka smärta samtidigt som du fick solsting ute i hagen, så skulle du exempelvis från den stunden ogilla kor.  Och alla soliga dagar skulle restimulera medvetslöshet.  Du skulle till och med kunna återuppleva smärtan från sparken varje gång du blev restimulerad (påmind om kon).

Vi har upptäckt med Dianetik att hundratals psykosomatiska sjukdomar har tvingats på den mänskliga kroppen på just detta galna sätt. 

VAD BESTÅR DET REAKTIVA SINNET AV?

Det reaktiva sinnet är en sorts förvaringsbank av minnen, mestadels minnen av oangenäma saker som gjorts mot oss från det första ögonblicket av vårt liv. Men bara av de händelser som skedde medan vi var medvetslösa eller kände smärta. Vad som tidigare inte var förstått av de mentala vetenskaperna , men som nu slutgiltigt kan demonstreras med hjälp av Dianetik, är att det existerar ytterligare ett arkiv med intryck/inspelningar. Detta arkiv är ett arkiv i vilket intryck spelas in av det reaktiva sinnet och hålls fångna där tills denna specialiserade apparat har tillfälle att sätta igång dem.  Det reaktiva sinnet reagerar med andra ord på vissa saker.

 

Introt från dvd:n “Hur man använder Dianetik”. En dvd som jag säljer och som jag starkt rekommenderar. Den är inte bara informativ utan även enkel att förstå samt välgjord. Denna film om Dianetik handlar om allt som man kan läsa i boken: Dianeitk – hur tanken påverkar kroppen. Den går in på saker som: hur det reaktiva sinnet fungerar, vad exakt är ett engram, hur fungerat det analytiska sinnet, hur fungerar auditeringen (terapin)? Den är 4.5 timmar lång och lär dig allt du behöver veta om ämnet.

 

(Ovanstående text  kommer från ett häfte med  titeln: Vad är Dianetik och är  skrivet av L. Ron Hubbard)

 

 Tack till Freedigitalphotos  och fotograferna Salvatore Vuono och Stockimages

 

Be the first to comment on "Vad är Dianetik – (del ett)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.