VAD ÄR “CHEMTRAILS”?

chemtrails i sverige demonstration
chemtrails i sverige demonstration

Juni 2019

Vad är ‘chemtrails‘? Chemtrails är en förkortning för chemical trails vilket kan översättas till kemikalie spår. Chemtrails är, teoretiskt sett, de rökstrimmor du ser efter flygplanen som du kan se i exemplen nedan:

vad är chemtrails_chemtrails sverige

Teorin är att flygplanen  släpper ut kemikalier, vilka kallas för ‘chemtrails’. Dessa kemikalier bildar rökstrimmor/utsläpp som  i exemplet ovan.

aerosoler sverige_chemical trails

Dessa strimmor efter flygplanen är en vanlig syn i dessa dagar.

Ovanstående video visar  besprutning med chemtrails.

geoengineering vädermodifierng chemtrails sverige

Bild ovan: exempel på chemtrailsstrimmor.

geoengineering sverige_vädermodifiering

När besprutningen har pågått ett tag ser man strimmorna i skyn som stannar kvar och även följer med vinden..

chemtrails_global dimming_ geoengineering sverige_

Till slut kan ett vitt dis bildas i skyn.

Efter att besprutningen pågått ett tag ser man rökstrimmor över himlavalet. Dessa rökstrimmor stannar kvar hela dagen, flyter med vinden och kan bilda ett vitt dis i himlen. 

CHEMTRAILS VS. CONTRAILS

Den officiella förklaringen  angående dessa rökstrimmor är att de är kondensationsstrimmor.  Engelska:  “condensation trails” eller “contrails“. Kondensation innebär omvandling av en gas till vätska eller ett fast ämne. I fallet med chemtrails/contrails  är det vattenånga från flygplanets motorer som träffar den kalla atmosfären och blir till is.  Det bildas då kondensationsstrimmor efter flygplanet som ser ut som vita streck och som liknar chemtrails.  Det är sant att flygplan lämnar contrails/kondensationsstrimmor efter sig men skillnaden mellan chemtrails och contrails är att chemtrails bildar en strimma över himlavalet och stannar kvar hela dagen medans contrails i princip försvinner på en gång. Bilden nedan försöker illustrera skillnaden mellan chemtrails och contrails.

kondensationsstrimmor chemtrails skillnad

Ovanstående bild visar skillnaden mellan chemtrails och kondensationsstrimmor. Contrails är flyktiga medans chemtrails stannar kvar och breder ut sig. 

Videon ovan ger en hyfsad visuell förklaring mellan chemtrails och contrails.

CHEMTRAILS I SVERIGE

Ett mer officiellt namn för chemtrails är aerosolbesprutning. Aerosoler är små partiklar i gas – i detta fall kemikaliepartiklar. Ett annat namn är geoengineering.

En annan  faktor gällande chemtrails är att det ena dagen är fullt med utsläpp och dagen efter ser man inga utsläpp alls och ändå är flygtrafiken lika tät båda dagarna. Blir det bara kondensationsstrimmor vissa dagar?

Folk har frågat SMHI  angående chemtrails. SMHI svarade med att säga att det inte fanns några vetenskapliga belägg för chemtrails och därför forskar inte SMHI i frågan. Däremot säger SMHI att det som kallas Geoengineering är  vetenskapligt korrekt och att diskussioner förs om att använda geonenginering i syfte att bekämpa klimatförändringarna. Vidare säger SMHI att det är ett faktum att det numera finns  kondensationsstrimmor  där det inte har funnits tidigare och även att antalet kondensationsstrimmor har ökat under senare decennier. SMHI sade att   anledningen till att vi nu ser dessa kondensationsstrimmor beror på att flygandet har ökat med fem gånger från 1975 tills nu. En annan orsak till den ökande mängden av kondensationsstrimmor beror  på att flygplanens rutter har ändrats.  Luftfartsverket hade tidigare en pdf-fil om chemtrails där man i princip gav samma svar som SMHI.

Personer bakom den nedläggda sajten Blueshift begärde av flera myndigheter att få information om chemtrails via offentlighetsprincipen. När svaren uteblev gjorde de en anmälan till JK – Justitiekanslern. Enligt Blueshift så förbjud dåvarande Justitiekansler myndigheterna att lämna ut information om chemtrails. Blueshift gjorde en JO-anmälan som rann ut i sanden.

2012 så begärde riksdagsledamoten och miljöpartisten Jan Lindholm en utredning beträffande chemtrails. RUT (Riksdagens Utrednings Tjänst) fick uppdraget och publicerade sedan resultatet. RUT hänvisar  till amerikanska naturvårdsverket ( EPA – Enviromental Protection Agency) som i sin tur skriver ungefär samma sak som Luftfartsverket.  RUT:s utredning avslutar med att säga att chemtrails är en konspirationsteori. Jan Lindholm sade senare att han aldrig egentligen fick svar huruvida chemtrails existerade eller inte och Jan valde att inte gå vidare i ämnet.

Om nu teorin om chemtrails är sann kan man fråga sig varför de besprutar oss. Om detta spörsmål finns det många teorier som man kan läsa om på nätet.

Relaterat:

Min låt om chemtrails/geoengineering:

jmm.nu Artificial Sky

Hur fungerar HAARP:

jmm.nu: hur fungerar Haarp?

Ska Förenta Nationerna styra global geoengineering:

jmm.nu FN geoengineering

Hur USA:s militär modifierar vädret med geoengineering: 

jmm.nu USA och geoengineering

 

 

Photo

https://www.flickr.com/photos/zoetnet/. Licens 2.0.

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471.Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Be the first to comment on "VAD ÄR “CHEMTRAILS”?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.