AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING – NEJ TACK

agenda 2030_hållbar utveckling_

Augusti 2018

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

 

Officiellt så är ‘Agenda 2030 och hållbar utveckling’ en plan för en bättre värld. Inofficiellt så verkar Agenda 2030 vara en plan för överstatligt styre där man bland annat använder “klimatförändringarna” som ursäkt för överstatlighet.

Som du kan se  så genomsyrar orden hållbar eller hållbar utveckling i princip alla verksamheter i samhället.  Alla verkar ha hoppat på tåget om hållbar utveckling. Termerna i sig kommer från Förenta Nationernas plan som heter ‘Agenda 2030 och hållbar utveckling’.

DE GLOBALA MÅLEN

Den 15 september år 2015 så antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling (och 169 underliggande delmål).  Dessa mål fick namnet ‘Agenda 2030 och hållbar utveckling’. De länder som skrev under denna deklaration (vilket Sverige gjorde) har förbundit sig att jobba tillsammans för att uppnå en social, ekonomisk och miljömässig utveckling som är just hållbar. Agendan är internationell men implementeras på lokal nivå.

De 17 målen i Agenda 2030 och hållbar utveckling är.

 • Ingen fattigdom.
 • Ingen hunger.
 • Hälsa och välbefinnande.
 • God utbildning för alla.
 • Jämställdhet.
 • Rent vatten och sanitet.
 • Hållbar energi för alla.
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt.
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Minskad ojämlikhet.
 • Hållbara städer och samhällen.
 • Hållbar konsumtion och produktion.
 • Bekämpa klimatförändringarna.
 • Hav och marina resurser.
 • Ekosystem och biologisk mångfald.
 • Fredliga och inkluderande samhällen.
 • Genomförande och globalt partnerskap.
globala målen_agenda 2030 och hållbar utveckling_Förenta Nationerna
De 17 målen för Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Allt kommer att bli bra.

Det som sker nu i Sverige är att politiker tillsammans med representanter för civilsamhället, akademin och  storföretagen arbetar tillsammans för att uppnå dessa globala mål. Här i Sverige är det Ardalan Shekarabi (S), framtidsminister Kristina Persson (S) och biståndsminister Isabella Lövin (MP) som är ansvariga för agendan. De rödgröna partierna älskar Agenda 2030 och det gör även Allianspartierna.

VAD MENAS MED ‘HÅLLBAR UTVECKLING?’

Men vad menas då med hållbar utveckling?  Vad är hållbart? Vad är inte hållbart? För att svara på den frågan så får vi gå till FN:s möte i Rio de Janeiro som hölls 1992 och som kallades ‘FN-konferensen om miljö och utveckling’ (eller Earth Summit). Det var på denna konferens som uttrycket ‘hållbar utveckling’ blev känt. Ordförande för den konferensen var oljemiljardären Maurice Strong. Maurice Strong definierade vad som inte var hållbart:

 • Medelklassens livsstil och konsumtion.
 • Förortsliv, boende utanför städerna (suburban living).
 • Privata fordon.
 • Luftkonditionering.
 • Köttätande.
 • Hemmaodling.
 • vitvaror.

Maurice Strong passade även på att säga:

Vi kanske kommer till en punkt där den enda lösningen för att rädda världen är att låta den industrialiserade världen kollapsa. Är det inte vårt ansvar att  åstadkomma detta?

I och med detta möte 1992 så lanserade FN det som kallas Agenda 21. Agenda 21 är en slags föregångare till Agenda 2030. Medans Agenda 2030 inbegriper alla delar av samhället så handlar Agenda 21 uteslutande om miljö och klimat. Det är Agenda 21 som är en av källorna till den omfattande klimatpropaganda som vi upplever dagligen i Sverige. Den yttersta källan till klimatalarmismen verkar vara Romklubben (Rockefellers). 

ETT “HÅLLBART SVERIGE”

Vad är då konsekvenserna av dessa två agendor? Det blir dyrare och krångligare att äga bil.   Man bygger bilfria citykärnor, man bygger bredare trottoarer. Man fördömer köttätande.  Man vill “ställa om” vårat “konsumtionsmönster”. Regeringen Löfven lägger ned BB och andra verksamheter på landsbygden. Är detta en del av Agenda 2030 som har som syfte att avfolka landsbygden?  Är det på grund av Agenda 2030  som svenska myndigheter håller på att ta död på det svenska jordbruket? Man har även infört regler om hur mycket växthusgaser vi får släppa ut (utsläppsrätter).

Många forskare menar att vetenskapen bakom det så kallade “klimathotet” är manipulerat eller starkt vinklat.

ROSA KOIRE OM AGENDA 21

I nedanstående video så berättar författaren Rosa Koire hennes tolkning av Agenda 21. Föreläsningen hölls i Danmark år 2013.

Rosa Koire:

Förenta Nationernas Agenda 21 och hållbar utveckling är en plan för att inventera och kontrollera  vår mark, vårt vatten, våra mineraler, alla produktionsmetoder, allt byggande, vår energiförbrukning,  vår utbildning, all information och alla människor. Agenda 21 innebär att man flyttar makten från våra folkvalda till icke-valda styrelse och grupper. Agenda 21 innebär att vår jurisdiktion urholkas och agendan innebär att vår  äganderätt försvinner.

KONTROLL AV  VÅR ENERGIFÖRBRUKNING

Agenda 21 är en global plan som installeras lokalt. Agenda 21 innebär övervakning, mätning och restriktioner gällande vår energiförbrukning och vår vattenförbrukning. De använder smarta elmätare för att uppnå detta. Agenda 21 strävar efter koldioxidskatt på industrier och till slut på oss själva.  Agenda 21 kräver datainsamling och informationsdelning gällande vår energiförbrukning, inom vårt skolsystem, inom juridiken och i alla möjliga områden som förut har varit privata. Läran om hållbar utveckling implementeras i skolorna från dagis ända till universiteten. Det är en indoktrinering.

rosa koire agenda 21 united nations
Rosa Koire på OpenMind konferensen i Danmark år 2013 där hon pratar om Förenta Nationernas Agenda 21.

Agenda 21  kräver tätbyggda städer så att vi kan kontrolleras och övervakas lättare. Agendan innebär förlust av personlig och statlig suveränitet som överförs till internationella företag. Begreppet kallas corporatocracy. Agenda 21 är en plan för totalitarism och det pågår i detta nu. Agenda 21 är en dold plan som pågår helt öppet.

DET FABRICERADE KLIMATHOTET

För att installera denna agenda så behöver globalisterna kriser. En av dessa kriser är global uppvärmning eller klimatförändringar. Man säger att planeten är i fara, att havsnivåerna stiger, att livsformer är hotade och att allt är vårat eget fel. Man menar att vårt själviska beteende nästan har förstört planeten. Och här kommer Förenta Nationerna in som världens räddare, FN ska rädda planeten.

1987 så kom World Commission on Environmental Development (WCED) med rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Det var från denna rapport som uttrycket ”hållbar utveckling” kom från. Rapporten påvisade visas problem bland annat miljömässiga problem. Förenta Nationerna frågade efter en lösning på dessa problem och några år senare så kom World Commission on Environmental Development med lösningen – Agenda 21 och hållbar utveckling.

De vill skapa zoner för mänskliga habitat (boenden). Det är där som vi kommer att vistas. Dessa zoner innebär tätbyggda städer som är omgivna av naturreservat och korridorer för djur endast. Själva iden är att tränga ihop människorna i tätbyggda städer.

Källor:

Pia Hellertz har skrivit en serie artiklar där hon dissekerar de 17 målen i Agenda 2030 och hållbar utveckling. Länkar nedanför:

Del 1:

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf

Del 2:

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf

Regeringen Löfven älskar Agenda 2030:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Sajten Klimatupplysningen om Maurice Strong:

http://www.klimatupplysningen.se/2016/09/05/maurice-strong-cop-21-och-sedan/