2023-06-01

1 thought on “REGION UPPSALA BÖRJAR VACCINERA UNDERÅRIGA UTAN FÖRÄLDRARS SAMTYCKE

  1. Att föra in en icke godkänd substans (endast nödgodkänd) i en icke myndig person som potentiellt även kan döda eller åsamka permanent skada för livet är en – direkt brottslig handling?!!!
    Jag hoppas du/ni är medvetna om detta och att du/ni även kommer att få stå till svars för era – medvetna “brottsliga” handlingar som följer…
    Jag som förälder till 3 barn kommer agera helt utan eftertanke om ni rör barnen!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.