”Utan kontanter går integriteten förlorad” | Ny Teknik

I Sverige har marschen mot det kontantlösa samhället gått snabbare än i något annat land. En anledning är att Riksbanken lade kontanthanteringen i de privata bankernas händer år 2006, förmodligen utan att inse konsekvenserna. I dag håller kontanterna på att försvinna som en ren effektiviseringsåtgärd av bankerna och en stor del av handeln.

Source: ”Utan kontanter går integriteten förlorad” | Ny Teknik

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.