USA VILLE HA BORT ASSAD

15/2-2017
Som bekant så har USA (CIA) och dess koalition i Syrien understött och tränat upp rebeller för att störta Assad. Utåt sett så var syftet, till att träna upp och beväpna rebellerna. Inofficiellt sett så verkar kriget i Syrien istället ha berott på att Assad inte gick med på att bygga pipelines för gas och olja gas genom Syrien. Denna pipeline skulle ha kunnat resultera i att Rysslands dominans av gasförsäljning till Europa skulle ha underminerats. Något som givetvis skulle ha hjälpt USA i dess strävan att krossa Ryssland.

EKONOMISKA SYFTEN BAKOM SYRIENKRIGET

Mnar Muhawesh för MintPress News skriver:

“Mellanöstern destabiliseras pga. manipulativa planer för att erövra olja och gas. Man skapar en konflikt genom att ställa olika trosriktningar mot varandra. Syftet med konflikten i Syrien är att installera en ny regim som är villig att låta öppna pipelines genom Syrien för olja och gas. Syriens vänner försöker sälja kriget som ett krig mellan olika trosriktningar. Om folk i allmänhet förstod det ekonomiska motivet bakom kriget i Syrien så skulle folk i allmänhet inte stödja stödet till rebellerna i Syrien eller militära inblandningar från andra länder”.

EU hjälpte till och införde ekonomiska sanktioner mot Syrien.

USA HAR LÄNGE VELAT STÖRTA ASSAD

Wikileaks har släppt hackade dokument från U.S. State Departement som redan år 2006 visade att USA hade planer på att starta inbördeskrig i Syrien med syfte att störta Assad. Planen var att göda på rivaliteten mellan shia-och sunnimuslimer. Det ska ha varit Israel som velat störta Assad med hjälp av USA enligt Wikileaks dokument. Syftet ska också ha varit att försvaga Iran och Hizbolla. En annan aspekt ska ha varit att Israel ville utvinna olja från Golanhöjderna.

Och där det är krig så är givetvis Nato med på ett hörn. Och det stämmer att Nato har varit/är högst aktiv i Syrienkonflikten.

USA – och Nato – har beväpnat Isis och al Queda i Syrien – samma organisationer som de skulle bekämpa.

 Referenser

Kriget i Syrien

 

Be the first to comment on "USA VILLE HA BORT ASSAD"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.