FÖRENTA NATIONERNAS VILDLANDSPROJEKT

Juni 2017 Förenta Nationerna vill avbefolka Amerikanska landsbygden och tränga ihop människor i Megacities. Anledningen till denna avbefolkning av landsbygden är enligt FN att jorden hotas av en miljömässig katastrof och man vill således “rädda  vildlivet, bevara den biologiska mångfalden och skydda miljön”. Projektet ingår i Agenda 21 och kallas The Wildlands Project eller Wildlands…

This content is for Standard members only.
Login Join Now