ANTROPOSOF-VERKSAMHETEN STÄNGS NED PGA EU-REGLER

I våras lade man ner sjukhuset på Vidarkliniken. Och sista augusti stänger man nu också ner apoteket Weleda. Se videon där vi intervjuar Ursula Flatters som är styrelseledamot på Vidar rehab, före detta Vidarkliniken, och Ella Bohlin (KD) som är vårdutvecklingsregionråd.

Source: Ursula Flatters om stängningen av Weleda-apoteket: ”Det är skamligt” | SVT Nyheter

alternativmedicinen i Sverige dör ut pga EU-regler:

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2007/Lakemedelsverkets-kommentar-angaende-mistelpreparat/

Ella Bohlin KD har varit drivande i frågan.

 

SWEXIT!!!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.