UPPROP: STOPPA EU:S PLANER PÅ ETT PASS KOMBINERAT MED ETT VACCINATIONSKORT

Hej

EU planerar att införa ett pass kombinerat med vaccinationskort.

Det planerade passet bryter mot UNESCO:s Universella Deklaration om Bioteknik och Mänskliga Rättigheter från 2005 (jmf artikel 6, sektion 1 och 3 och artikel 28).

Det planerade passet utgör också ett flagrant brott mot ett flertal andra mänskliga rättigheter, såsom den fria rörligheten.

Vi kräver följande:

1. Stopp för EU:s planer på kombinerade pass och vaccinationskort.

2. Bekräftelse i svensk lag valfrihet vid vaccinationer.

3. Avveckla alla vaccinationsprogram för minderåriga.

Läs mer:

Upprop: Stoppa EU:s planer på ett pass kombinerat med ett vaccinationskort

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.