EU:s förbud mot örter

2014

Europeiska Unionen har förbjudit att sälja icke-licenserade örter inom EU. Direktivet  kom 2004 och heter The Traditional Herbal Medicinal Products Directive (THMPD) . THMPD började gälla april 2011. Örterna måste godkännas av Läkemedels-verket. Den 14 december 2012 kom nya regler vad gäller marknadsföring för örter. Lagen säger att det numera är  förbjudet i Sverige att göra hälsopåståenden  om örter utan att det finns vetenskapliga bevis.  


I England kan notan för att få ett preparat godkänt gå upp till en miljon kronor. I Sverige kan det kosta åtskilliga hundra tusen kronor. För att bli godkända ska preparaten  även vara väl dokumenterade eller ha använts i minst 30 år varav minst 15 år i ett EU-land. Örterna måste godkännas av Läkemedelsverket och då kommer de att kallas  naturläkemedel.
     Vill man göra ett hälsopåstående om ett preparat som  man har så måste det påståendet godkännas av EU:s läkemedelsverk: EFSA -European Food  Safety Authority. Ett godkännande som enligt källor ska vara hur svårt som helst att få.   Just nu finns det 220 godkända påståenden. Du får alltså inte i din reklam påstå saker såsom att örter kan förebygga, behandla eller bota sjukdomar. 

“Att EU ska bestämma vad du vill använda dig av för att lindra dina besvär är ett brott mot de mänskliga rättigheterna”

Ann Jönsson, Naturmedicinska akademin

 

Be the first to comment on "EU:s förbud mot örter"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.