A-KASSAN OCH DELTIDSREGELN

2008 så klubbade riksdagen igenom lagen om deltidsbegränsningsregeln i a-kassan.  En regel som innebar att man bara får stämpla deltid 75 dagar.  Alliansens syfte var att  “höja motivationen” för de som stämplade deltid och få ut dem i heltidsarbete.alliansen_Försäkringskassan_läkarintyg_sjukpennin

ALLIANSEN INFÖR DELTIDSBEGRÄNSNINGSREGELN

I september 2007 så presenterade Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) sin budgetproposition för år 2008. I den ingick förslaget om deltids-begränsningsregeln. Regeln innebär att man kan stämpla deltid i endast 75 dagar (förut kunde du stämpla deltid hela ersättningsperioden). När du har förbrukat dina 75 dagar så kan du säga upp dig och bli arbetslös under förutsättning att den inkomst du har från arbete understiger den summa du får som heltidsarbetslös.

VAD VAR  SYFTET MED DELTIDSREGELN?

Syftet med Alliansens  deltidsregel var att “stimulera ett ökat arbetskraftsutbud samt motverka inlåsning i deltidsanställning“.

“Nya regler för arbetslöshetsersättning på deltid föreslås. Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet begränsas till 75 ersättningsdagar. Detta för minska överutnyttjande och minska risken att hamna i permanent inlåsning i deltidsarbete. “

Ett annat syfte för Alliansen var att minska utgifterna för staten.   Enligt Alliansens beräkningar så skulle införandet av deltidsregeln innebära cirka åtta miljarder kronor  i besparingar för staten under en treårsperiod.

jan_björklund_folkpartiet_arbete_deltid

I partiledardebatten jaunari 2015 så kritiserade Jan Björklund Stefan Löfven för att denne ville höja taket i a-kassan. 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET GAV REGERINGEN TUMMEN UPP

Arbetsmarknadsutskottet tyckte att regeringens plan var fin fin och gav tummen upp. I Riksrevisionens rapport “effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa” (vilket är en analys av deltidsregeln) så står det på sidan 14:

“Arbetsmarknadsutskottet uttryckte även i betänkandet att en alltför generös arbetslöshetsförsäkring kan ha en negativ påverkan på drivkrafterna att ta ett arbete och minska personers vilja att hitta ett nytt arbete. Även finansutskottet ställde sig bakom regeringens ekonomiska politik för stärkta drivkrafter för arbete. Enligt utskottet ska begränsningen i arbetslöshetsförsäkringen öka drivkrafterna till heltidsarbete och minska inlåsning för dem som idag arbetar deltid. Regeringen beslutade därefter i enlighet med utskottets förslag att begränsa antalet dagar med ersättning för de deltidsarbetslösa till 75, från de tidigare 300.”

fredrik_reinfeldt_moderaterna_deltidsjobb_

Deltidsjobb? Glöm det! Hälsningar Fredrik Reinfeldt.

 

DELTIDSREGELN BÖRJADE GÄLLA I APRIL 2008

Regeln för deltidsanställda trädde i kraft i april 2008.  För vissa innebar regeln om deltidsarbete att de var tvungna att säga upp sig och bli arbetslös på heltid.

Xahfer var tvungen att tacka nej till ett lärarjobb på 30 % p.g.a Alliansens regel.

– Jag fattar ingenting. Hur kan man ha regler som hindrar människor från att försörja sig.  Det måste väl vara bättre för a-kassan, mig och hela samhället att jag får ta chansen och ha ett deltidsjobb än att jag går hemma och väntar på att bli utförsäkrad från a-kassan.

 “Konsekvensen av 75-darsregeln blir när dessa dagar tar slut att jag får säga ifrån om deltidsjobb och stämpla heltid tills jag får tag i heltid. Då slår jag sönder mina värdefulla kontakter med de arbetsgivare jag idag arbetar deltid hos. Jag vill inget hellre än jobba och har gjort detta i 40 år.”

Gustaf“.

“80 procent av våra medlemmar är frilansare. Det innebär korta kontrakt och visstidsanställningar. De nya a-kassereglerna kommer att drabba alla frilansare. Det blir bättre för dem att tacka nej till jobb, annars får de bara 75 ersättningsdagar i stället för 300 om de är heltidsarbetslösa.”

Anna Carlson Teaterförbundet, Göteborgsposten 2008

 

VAD SÄGER DE OLIKA PARTIERNA OM DELTIDSREGELN IDAG

Så vad tycker de olika partierna om deltidsregeln idag?  Enligt Kommunalarbetaren så säger partierna följande om a-kassan och deltidsregeln:  

Vänsterpartiet (V):

Vi vill ta bort 75-dagarsregeln.

Socialdemokraterna (S):

Vi socialdemokrater vill se över även denna viktiga fråga.

Miljöpartiet (MP):

Vi vill att man försäkrar inkomstförlusten oavsett om man arbetat hel- eller deltid.

Centerpartiet (C):

Vi anser inte att 75-dagarsregeln är optimal. Trots det är inte ett avskaffande en framkomlig lösning, eftersom det då är troligt att de tidigare problemen med utnyttjande av ersättningen kommer tillbaka. Däremot kan vi tänka oss en annan konstruktion än dagens 75-dagarsregel.  

Folkpartiet (FP):

Vi har inga planer på att ändra den regeln.

Kristdemokraterna (KD):

Regeringen har startat en parlamentarisk utredning med alla åtta partierna som ska se över socialförsäkringarna. De har också till uppdrag att se över denna fråga.

Moderaterna (M):

Deltidsdagarna ska ses som en möjlighet att arbeta upp till a-kassan för att skaffa sig erfarenhet, kontakter eller prova på nya arbeten i samband med arbetslösheten. Vi har ingen ambition att ändra på detta i nuläget, men vi ser över hur vi kan förbättra a-kassans funktionssätt.

Sverigedemokraterna (SD):

Vi vill se samma regler för deltidsarbetslösa som för heltidsarbetslösa, ingen ska avskräckas från deltidsarbete till följd av en risk till sämre ekonomi.

    

Foto/bilder:
Alliansen 2006.  Foto på Alliansen från 2006 på Wikimedia. Foto: Henrik Sendelbach
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund. Foto: Albin Olsson
Maud Olofsson Centerpartiet.     Foto: Magnus Fröederberg

 

 

Be the first to comment on "A-KASSAN OCH DELTIDSREGELN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.