120 000 BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND PER ÅR

Maj 2019

Swebbtv hade konferens nyligen och en av talarna var docenten Jan Tullberg. Tullberg nämner bland annat de verkliga siffrorna vad gäller invandringen till Sverige. Ligger verkligen Sverige på EU: s miniminivå vad gäller invandring? Är invandringen lönsam för Sverige? Lagen hets mot folkgrupp används för att tysta kritikerna till socialdemokraternas massinvandring. Tullberg menar att HMF är en ren diktarurlag (HMF är ett påhitt från Förenta Nationerna). Tullberg nämner även att en internetcensur breder ut sig där plattformar som är kritiska och kanaler som är kritiska mot invandringen tas bort.

 

ANTALET UPPEHÅLLSTILLSTÅND PER ÅR

Nedan så visar Jan Tullberg upp antalet ansökningar om uppehållstillstånd per år.

 • På 1980-talet gav Sverige ut cirka 20 000 uppehållstillstånd per år.
 • 1990-talet 40 000 uppehållstillstånd per år .
 • 00-talet kom man upp i 60 000 tillstånd per år.
 • Under Allians-åren kom man upp i 100 000 uppehållstillstånd per år.
 • År 2015 var det 115 000 tillstånd.
 • år 2016: 150 000 uppehållstillstånd.
 • År 2017: 135 000.
 • År 2018: 133 000.
 • Prognos ansökningar för uppehållstillstånd för 2019: 197 000
 • År 2020: 185 000
 • År 2021: 185 000.
 • År 2022: 185 000.

120 000 BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND PER ÅR

År 2015 kom 163 000 asylansökningar och 115 000 av dessa fick uppehållstillstånd.  Siffrorna för de närmaste åren vad gäller beviljade asylansökningar kommer troligtvis ligga på runt 120 000 per år.

Även fast Löfven säger motsatsen har Sverige de tre senaste åren haft det största inflödet i Sveriges historia. Dessa siffror finns dock inte med i de offentliga siffrorna.

Referenser:

Swebbtv hemsida:

https://www.swebbtv.se/

Jan Tullbergs hemsida:

http://tullberg.org/

Socialdemokraterna importerar 317 000 anhöriginvandrare.

44 000 anhöriginvandrare år 2018:

 

 

Be the first to comment on "120 000 BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND PER ÅR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.