UNICEF VILL TYSTA VACCIN-KRITIK PÅ SOCIALA MEDIER

unicef-vaccinering-sverige
Delehaye [CC0], via Wikimedia Commons

Augusti 2019

I juni 2019 höll Unicef ett möte tillsammans med representanter från Gates Foundation, WHO, CDC, Facebook, Gavi och Harvard. Spörsmålet för mötet var desinformation om vaccin på sociala medier.

Unicef höll möte hos FN där man diskuterade desinformation om vaccin på sociala medier. Unicef menar att desinformation på sociala medier har skapat misstroende mot vaccinering globalt.

DENGVAXIA-SKANDALEN

År 2016 vaccinerade man 800 000 skolbarn med dengavaccinet i Filippinerna. Efter vaccinationen erkände vaccinföretaget ( Sanofi Pasteur) att vaccinet ifråga kunde vara en risk för barn som inte tidigare haft denguefebern.  Ett antal barn dog och föräldrarna skyllde detta på vaccinet.

I samband med denna skandal var det många filippiner som läste, enligt Unicef, desinformation om vaccin på sociala medier. Detta resulterade i att vaccineringsvilligheten i Filippinerna minskade drastiskt.

ANTI-VAX VIDEO I PAKISTAN

Henrietta Fore, Verkställande Direktör Unicef, säger att under en vaccineringskampanj mot Polio i Pakistan nyligen var det en video från en anti-vaccinationgsgrupp som blev viral på sociala medier. Videon visade barn som påstods lida av bieffekterna från poliovaccinet. Resultatet av denna video blev att en miljon barn inte fick det vaccin som de behövde. Fore menar att  missförtroende och desinformation stoppar utvecklingen för vaccin globalt. 

Video ovan: Henrietta Fore, Unicef:

“Vi vädjar till IT-företag att prioritera material om vaccin som är tillförlitligt, som har kvalitet och som är vetenskapligt evidensbaserat. Detta skulle kunna innebära modifierade sökresultat och rekommendationer i syfte att motarbeta desinformation samt prioritera vedertagen vetenskaplig information i sökresultaten”.

Dr. Seth Berkley from Gavi, the vaccine alliance:  

“Tack  vare internet så kan desinformation spridas med ljusets hastghet. En av de saker som sociala medier måste göra är att ta bort information som är falsk och missledande. De måste även styra folk till material som är kvalitativ och vetenskapligt baserad. Jag har personligen skrivit till chefer för IT-företag och bett dem ta bort desinformation om vaccin från deras plattformar. De som söker information om vaccin måste  ledas till sajter som har korrekt information om vaccin”. 

Video ovan: Jason Hirch, Facebook: 

“Vi håller på att etablera ett samarbete med organisationer såsom WHO, CDC, Unicef och liknande organisationer för att kunna identifiera de lögner som sprids om vaccin. En lögn till exempel är att vaccin kan skapa autism. När vi på Facebook stöter på grupper eller sidor som sprider sådan desinformation ser vi till att deras spridning blir minimal. Dessa grupper finns heller inte med i de rekommendationer vi har när folk söker om vaccin. Grupper som dessa får heller inte annonsera på Facebook och inte heller syssla med fund raising. Samtidigt ser Facebook till att personer får access till auktoritärt material om vaccin. Detta material hamnar högst upp i sökresultaten och det är material från till exempel CDC, WHO, Gates Foundation och Unicef”. 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterade artiklar:

Frisk utan vaccin – Linda Karlström:

jmm.nu Linda Karlström

Vaxxed – dokumentär om vaccin:

jmm.nu Vaxxed

Moderater vill införa tvångsvaccinering:

jmm.nu vaccinering i Sverige

 

Photo
Delehaye [CC0], via Wikimedia Commons

Foto
Delehaye [CC0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "UNICEF VILL TYSTA VACCIN-KRITIK PÅ SOCIALA MEDIER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.