UNICEF VILL TYSTA VACCIN-KRITIK PÅ SOCIALA MEDIER

unicef-vaccinering-sverige
Delehaye [CC0], via Wikimedia Commons

Augusti 2019 I juni 2019 höll Unicef ett möte tillsammans med representanter från Gates Foundation, WHO, CDC, Facebook, Gavi och Harvard. Spörsmålet för mötet var desinformation om vaccin på sociala medier. Unicef höll möte hos FN där man diskuterade desinformation om vaccin på sociala medier. Unicef menar att desinformation på sociala medier har skapat misstroende…

This content is for Standard members only.
Login Join Now