UNGERN OCH POLEN SÄGER NEJ TILL EU-BUDGET OCH CORONAFOND

Ungerns och Polens EU-ambassadörer lade på måndagen i Bryssel in sina veton kring unionens flerårsbudget för 2021-2027 och coronafonden. Tillsammans uppgår de till 1,8 biljoner euro och skulle enligt plan börja användas efter årsskiftet. De två länderna motiverar sina beslut med missnöje med en ny mekanism som ska göra det möjligt att dra in EU-stöd till medlemsländer som inte följer grundläggande demokratiska regler som rättsstatens principer.

Source: Tyskland vädjar till Ungern och Polen att släppa vetot | Nyhetssajten Europaportalen

Mina hjältar 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.