19/05/2024

1 thought on “STRÖM & JMM OM EU-VALET 2024

  1. Angeläget ärende
    Om du vill ha chans komma med i riksdagen måste du använda Hans Jenseviks valplattfo4m!
    Enda chansen att komma över 4% är att samverka med andra småpartier!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.