TVÅNGSVACCINERING I SVERIGE

Januari 2017 November 2017 Det blir mer  prat om obligatorisk vaccinering eller tvångsvaccinering av barn i Sverige. Förespråkare menar att mässling och andra sjukdomar breder ut sig och att obligatorisk vaccinering är ett måste för att skydda befolkningen. Vaccinmotståndare menar att det är föräldrarna och inte staten som ska bestämma över barnets hälsa. Vaccin sägs …

This content is for Standard members only.
Login Join Now