TTIP: DÖDSSTÖTEN FÖR DEMOKRATIN

16/11 – 2015
TTIP: THE DEATH OF DEMOCRACY

EU och USA håller i nuet på att förhandla om ett handelsavtal som heter TTIP. Den engelska politikern David Melone menar att TTIP kommer att innebära dödsstöten för demokratin i Europa om avtalet går igenom.

TTIP står för Transatlantic Trade Investment Partnership och är ett handelsavtal som i detta nu håller på att arbetas fram mellan USA och Europa. Avtalet handlar om att förbättra och förenkla handeln mellan dessa två kontinenter. Förhandlingarna startade 2013 och det är EU-kommissionen som representerar Europa och EU. Förhandlingarna sker bakom stängda dörrar och sekretessen är hög. Men ändå har mycket läckt ut och innehållet är  oroande.

DÖDSSTÖTEN FÖR DEMOKRATIN:TTIP

Politikern David Melone från Green Party i England berättar i sin föreläsning “TTIP: The Death of Democracy” vad TTIP egentligen innebär och han tar ett exempel vad gäller matmarknaden. David Melone menar att USA är intresserad av ett avtal såsom TTIP för att de vill ta över den europiska marknanden vad gäller t.ex. mat.

Matframställningsprocessen i USA är annorlunda mot den i Europa. När matproducenterna i USA producerar kycklingar så sätter man kycklingarna i klorin innan de skickas iväg för försäljning. Klorinet har död på bakterier men det sägs att ca 25 % av bakterierna ändå överlever. Det pratas också om att klorin kan vara cancerframkallande.

Matframställningsprocessen i Sverige och Europa har mycket högre standard med högre kostnad och bättre resultat som följd. Om TTIP blir verklighet så kan t.ex. USA sälja billigare kycklingar än sina europeiska konkurrenter just pga. lägre framställningskostnader. Detta kan innebära att Europas producenter antingen kan gå under av konkurrensen eller så blir de tvungna att sänka standarden på sina matframställningsprocesser. En situation som ingen egentligen vinner på.

ISDS

David Melone fortsätter sin föreläsning och går in på det som kallas bilateral investment treaty (BIT). Biliteral =  som har att göra med två. Översatt så blir det: “biliteral investerings överenskommelse.” En BIT är en del av TTIP och är helt enkelt regler/policys som arbetas fram som ska skydda företag som investerar i andra länder så att dessa företag inte ska skadas på något sätt i de nya länderna pga ländernas regler eller kommande regler.

En komponent i BIT är den beryktade ISDS-klausulen. ISDS står för Investor State Dispute Settlements. ISDS är en skiljedomstol. En skiljedomstol fungerar som så att tvisten utgörs av s.k. skiljedomare (3 jurister). Skiljedomen sker utan allmän domstol, ingen får vittna under ed, allt som kommer fram är hemligt och domen får inte överklagas.

Man förbigår vanliga domstolar helt och hållet. Men om du som privatperson däremot vill stämma ett företag så får du gå igenom det sedvanliga rättsväsendet. En procedur som kan dra ut på tiden i evigheter medans en skiljedomstol kan gå relativt snabbt. Centret för skiljedomstolar heter ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) och den är belägen i Washington USA.

Med hjälp av ISDS så kan storföretag stämma nationer om företaget anser att regeringen har gjort något som gör att företaget lider ekonomisk skada.

Tänk dig att vi får ett amerikanskt storföretag som investerar i ditt land. Plötsligt skapar vår regering en lagändring som gör att det amerikanska företaget tar skada på något sätt. Dvs. börjar tjäna mindre pengar. Då kan det amerikanska företaget stämma landet för att de har åsamkat företaget en ekonomisk förlust.

ISDS är ingen fantasi utan ett exempel är svenska Vattenfall som har använt ISDS för att stämma tyska staten för att Tyskland bestämde sig för att fasa ut kärnkraften i landet.

 

JURISTER OCH STORFÖRETAGEN JOBBAR REDAN IHOP

David Melone berättar vidare att han och några andra undersökte vilka det är som gör dessa ISDS-domstolar. De hittade några namn och företag och juristerna består mestadels av män. Många kommer från de mäktigaste advokatfirmorna på planeten.

David Melone säger att dessa advokatfirmor inte direkt är kända för att bedriva voluntärarbete utan får du dessa som motståndare så tyckte David Melone att det var dags att byta namn, gå under jorden och försvinna för gott. De är hårdhänta personer.

Dessa advokatfirmor har avgjort cirka 55 procent av ISDS-dispyter. De summor som förhandlas fram är astronomiska. Och det mest paradoxala av allt är att dessa mäktiga advokatbyråer redan har de flesta storföretag som kunder världen över.

REFERENSER

Jordens vänner om TTIP och ISDS

David Melone – engelsk politiker

 

 

 

Be the first to comment on "TTIP: DÖDSSTÖTEN FÖR DEMOKRATIN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.