BILTRAFIKEN I STOCKHOLM SKA MINSKAS

Juni 2019

Stockholms kommunfullmäktige har bestämt sig för att bilismen i Stockholm ska minska.  Stockholms kommunfullmäktige har bestämt sig för att den svenska bilflottan ska ställas om till miljövänliga fordon.  Anledningen till att Stockholm Stad ska minska biltrafiken beror på att man vill höra Stockholm till en hållbar stad – allt enligt Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Att minska biltrafiken i Stockholm kommer att ske genom att:

  • man kommer att främja transporter med gång, cykel och kollektivtrafik.
  • förändrade trängselskatter.
  • förändrade parkeringsavgifter och parkeringstal (förändrade parkeringsavgifter innebär givetvis att Daniel Helldén & Co kommer att höja samt att utöka parkeringsavgifterna i Stockholm. Parkeringstal innebär att de kommer att se till att det finns förre parkeringsplatser).
  • stads-och trafikplanering med målet transportsnålt samhälle.

 

Be the first to comment on "BILTRAFIKEN I STOCKHOLM SKA MINSKAS"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.