BILTRAFIKEN I STOCKHOLM SKA MINSKAS

Juni 2019

Stockholms kommunfullmäktige har bestämt sig för att bilismen i Stockholm ska minska.  Stockholms kommunfullmäktige har bestämt sig för att den svenska bilflottan ska ställas om till miljövänliga fordon.  Anledningen till att Stockholm Stad ska minska biltrafiken beror på att man vill höra Stockholm till en hållbar stad – allt enligt Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Att minska biltrafiken i Stockholm kommer att ske genom att:

  • man kommer att främja transporter med gång, cykel och kollektivtrafik.
  • förändrade trängselskatter (jag antar att kommunfullmäktige menar höjda-och utökade trängselskatter).
  • förändrade parkeringsavgifter och parkeringstal (förändrade parkeringsavgifter innebär givetvis att Daniel Helldén & Co kommer att höja samt att utöka parkeringsavgifterna i Stockholm. Parkeringstal innebär att de kommer att se till att det finns förre parkeringsplatser).
  • stads-och trafikplanering med målet transportsnålt samhälle (man kommer alltså att göra det så komplicerat som möjligt att köra och äga bil).

Referens: (punkt 20):

https://stad.stockholm/globalassets/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrande-dokument/stockholms-stads-miljoprogram-2016-2019.pdf

Stockholm Kommunfullmäktige har även bestämt  att bilar med fossila drivmedel ska vara ”avvecklade” till år 2040.

Grattis Stockholm,

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.