TOMMY ULMNÄS OM SVERIGES FÖRFALL

Oktober 2020

Pavel Gamov från Exakt 24 intervjuar Tommy Ulmnäs – tidigare kommunchef och jurist. Ulmnäs har skrivit böcker om Sveriges förfall bland annat boken ‘Sverige – från välfärdsstat till fattigland’. Text nedan är ett utdrag ur intervjun. 

Video ovan: Pavel Gamov från Exakt 24 intervjuar Tommy Ulmnäs. 

Boken ‘Sverige – från välfärdsstat till fattigland’ gavs ut första gången 1997 och har nu kommit i nyutgåva. Boken ingår i en triologi på samma tema. Ulmnäs säger att boken är en självupplevd berättelse om vad som har hänt och händer i Sverige.

1968-VÄNSTERN

Ulmnäs har varit kommundirektör och kommunjurist. Ulmnäs menar att det som sker i Sverige idag beror på en medveten systematisk förändring som började för cirka 50 år sedan och  härstammar från 68-vänstern. Ulmnäs och hans kamrater på den tiden visste att om man införde de kommunistiska och socialistiska ideerna som man pratade om så skulle det bli mycket problem i Sverige.

DESTRUKTIONEN AV SKOLVÄSENDET

På 70-talet började effekterna av 68-vänstern att synas i Sverige. Den dåvarande utbildningsministern sade att skolans främsta uppgift inte var att utbilda barn utan de ska lära sig att vara kritiska och inte inlemma sig i något skolsystem. Läraren skulle ha en mer undanskymd roll och till slut skulle eleverna betygsätta lärarna. Lärarens auktoritet avskaffades eftersom den sågs som hämmande för barnens kreativitet. I dagens svenska skola saknas ordning, reda och disciplin och istället har vi skaffat oss en”flumskola“.

SOCIALISM OCH KOMMUNISM

Under Palme-regeringen skedde mycket av dessa försämringar. Förut premierade man sakkunskap och fakta i skolan men idag premierar man politisk följsamhet och rätt värdegrund. Ulmnäs menar att det finns två stora kommunistiska äggkläckningscentraler idag i Sverige: den ena är journalisthögskolan och den andra är lärarhögskolan. Det är på dessa institutioner som dessa teser myntas och förs fram. När det blir legio att kritisera läraren och sätta sig upp mot denne så har vi första steget mot samhällets förfall.

Om en lärare tar tag i en unge idag för att få stopp på oron i klassrummet så blir den läraren anmäld och föräldrarna kommer dit och skäller ut läraren.

På 70-talet skrev man om nästan hela lagboken. Lagar ändrades för att premiera gruppen, kollektivet, istället för individen.

POLITISERADE TJÄNSTEMÄN

Idag har vi tjänstemen som är politiskt tillsatta. När en myndighet får ett utredningsdirektiv av regeringen så är utfallet av dessa direktiv redan bestämt. Sedan när utredningen är färdig så presenteras den som “fakta“. Vid senaste valet gick 100 tjänstemän från UD ut och deklarerade att man inte ville ha chefer med “fel” värdegrund. Så här var det inte för några decennier sedan.

VÄNSKAPSKORRUPTION

Ulmnäs menar att vänskapskorruptionen eller svågerpolitiken är mycket utbredd i Sverige och den är mest utbredd bland vänsterpolitiker. Om någon person inom systemet blir en vissalblåsare så plockar man bort personen och anklagar honom istället. Om en högt uppsatt tjänsteman ,med korrekt värdegrund, däremot gör ett fel så blir straffen oftast intetsägande och denne person dyker upp på en annan post istället. Förut hade Sverige ett fungerande tjänstemannansvar men idag med politiskt tillsatta tjänstemän har vi inte det tjänstemannaansvaret längre. 

JOURNALISTIK

Dagens journalister har lätt för att sätta igång med ett drev mot en enskild människa. Man går ut och påstår en sak, vinklar den så mycket man kan, och efter ytterligare ett par dagar säger man att människor nu “protesterar” mot denna individ. Nästa vecka kommer man med rubriker såsom “medborgarna rasar mot X” eller liknande termer och till slut blir trycket för stort och individen måsta lämna sin post. Samtidigt intervjuar mainstream media professionella tyckare om deras åsikt och majoriteten av dessa tyckare befinner sig på vänsterkanten. Mainstream media passar också på att säga att “detta är vad läsarna vill ha” och på så sätt avhänder sig man sig ansvaret för drevet. 

Det är Justitiekanslern som ska väcka åtal mot journalister men detta sker så gott som aldrig. Journalister är experter på att vinkla saker idag. När Ulmnäs var kommundirektör blev han intervjuad flera gångar om vad man gjorde i kommunen. Dagen efter kunda man läsa i tidningen en helt annan historia. Till slut slutade Ulmnäs att ställa upp på interjvuer. 

Ulmnäs vill att det ska bli enklare att väcka åtal mot journalister. Ulmnäs vill även ha färre politiker i riksdagen, man skulle kunna  halvera antalet ledamöter.

INFÖRANDET AV MÅNGKULTUR

På 1970-talet skrev regeringen Palme in i Sveriges grundlag att Sverige skulle överge det homogena samhället och istället satsa på att bli en mångkultur. Ulmnäs menar att denna kampanj började redan på 60-talet där man skrev om att de etniska minoriteterna skulle få större utrymme i Sverige och detta mynnade sedan ut i grundlagsändringen 1975.

Massinvandringen till Sverige är det största historiska skeendet på 1000 år i detta land och det har skett utan någon som helst konsekvensanalys. Många av de så kallade flyktingarna som kommer till Sverige kommer sedan inte ut i arbetslivet utan lever på bidrag i många år. Det finns forskning som visar att de inte är inne på arbetsmarknaden efter 15 år.

9 av 10 av de  som kommer till Sverige är inte egentliga flyktingar. När dessa väl får uppehållstillstånd åker de hem till sina länder som de har “flytt ifrån” och dessa hemresor betalas av svenska skattebetalare. Vad som ofta sker är att man skickar hit en ung person, som ofta ljuger om sin ålder, och han blir ett ankare i Sverige så att resten av släkten kan komma hit (anhöriginvandring).

När första utgåvan av boken ‘Sverige – från välfärdsstat till fattigland‘ kom ut 1997 så skrev jag att vi kommer att få muslimer som sitter i riksdagen och det är precis det som har skett. Det har kommit en enorm mängd mänmiskor som inte har i Sverige att göra. Tack vare den massinvandring som Sverige har har vi nu fått flertalet utanförskapsområden. Det är många som går arbetslösa i dagens Sverige men ändå fortsätter man att plocka in tusentals och åter tusentals människor till Sverige. Ulmnäs menar att de som inte har i Sverige att göra bör skickas hem, det behövs en massiv återvandring. 

Be the first to comment on "TOMMY ULMNÄS OM SVERIGES FÖRFALL"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.