23/05/2024

6 thoughts on “ÅTERINFÖR TJÄNSTEMANNAANSVARET

  1. Se till att införa politikeransvar istället med rättsliga åtgärder för politiker som låter sig bli mutade av näringslivet. Det är politiker som fattar besluten, tjänstemännen utför vad politiker har beslutat. Ni vill anklaga personalen och själva gå fria från ansvar tror ni inte att vi har förstått det by now? Sämst är ni, riktigt jäkla usla.

  2. Sedan tjm. ansv. togs bort 1975 har skolan vård och omsorg, militär, polis, rättsväsende nedmonterats, Järnvägen SJ, Telia, Posten, sjukhus som Karolinska sålts ut, och hur har det blivit efter det?

  3. Pingback: Återinför tjänstemannaansvar på riktigt - Jan Norberg - NewsVoice

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.