TIO STEG TILL FOLKMORD

Mars 2021

Henna Maria från Dawn of Peace talar om de tio stegen som leder till folkmord. Här i relation till Covid-19(84). 

Henna Maria: 

Detta är en tes skriven av akademikern Gergory H. Stanton som var professor inom området folkmord på George Mason universitetet i Virginia. Dessa steg kommer inte nödvändigtvis i den ordning som jag presenterar och kan även förekomma samtidigt som de andra.

FÖRSTA STEGET – KLASSIFICERING. 
Det första steget till folkmord är klassificering där man placerar “problematiska individer” i en viss kategori. När det gäller Covid-19 så är det mänskligheten som är fienden men mer specifikt så är fienden de som kämpar för suveränitet, som kämpar för mänskliga rättigheter, de som vill ha medicinsk hälsofrihet, de som sysslar med självhealing, de som vill vara ekonomiskt oberoende och skapa sin egen inkomst.  I princip så är det frihet som attackeras.

Deras mål är att krossa allt som har med frihet och göra, att göra alla självständiga indivier till en slavklass och att göra dem helt beroende av staten. Detta maskeras som någonting nobelt till exempel pratar de om medborgarlön. Men dessa medborgarlöner som låter så bra har givetvis krav för individen. Detta är Den Nya Världsordningen som så gott som alla regeringar världen över tar order av. Det nya normala, slutet för äganderätten, slutet för egen personlig inkomst, slutet för alternativ medicin. Allting kommer att kontrolleras av staten, inklusive din kropp och själ.

ANDRA STEGET – SYMBOLISERING. 
Det andra stadiet till folkmord är symbolisering. Här skiljer man ut problemindividerna från resten av befolkningen rent fysiskt. När det gäller Covid-19 så är det modellmedborgaren som täcker sitt ansikte med skyddsmask men den “dålige medborgaren“, den “själviske personen”, den “onde” medborgaren, “folkets fiende”, fienden till “nationell hälsa” är de personer som inte bär skyddsmask. Med skyddsmask symboliserar och markerar man vilka som är lydiga och vilka som är problematiska. 

TREDJE STEGET – DISKRIMINERING. 
Det tredje steget till folkmord är diskriminering. Här förvägrar etablissemanget att ge rättigheter till de som de anser vara problemtiska. Förvägran av rättigheter är alltid ett sympton på tyranni och är ett av stegen mot folkmord. När rättigheterna tas bort lever du inte längre i en fri värld. Just nu drabbas alla av dessa inskränkta rättigheter: man blir tillsagd hur många man får vistas med, hur nära man får vara varandra rent fysiskt, vår rörelsefrihet begränsas, man får ställa in familjeträffar, kulturarbete försvinner och folk förlorar sina jobb. Utan en skyddsmask får du inte tillträde till en galleria, en buss, ett plan eller en park.

Efter masktvånget kommer vaccinet att användas på samma sätt för diskriminering. Man kommer inte att kunna delta i samhället, eller att resa, utan att vara vaccinerad. Det är detta som är syftet med agendan och om vi inte gör någonting kommer deras mål att uppnås. Viruset kommer inte bara att försvinna hux flux utan man kommer att fortsätta denna psykologiska operation om och om igen. Man kommer att tvingas på mer vaccin, mer nedstängningar, nya pandemier. 

FJÄRDE STEGET – AVHUMANISERING. 
Det fjärde steget mot folkmord är avhumanisering. Man avhumaniserar problemgruppen med hjälp av konstant propaganda. Det är här man börjar med namngiveri. I nuläget är det “extremhögern”, “konspirationsteoretiker” och “vaccinmotståndare”. Detta etiketter används i syfte att avhumansiera dem och man använder även ordet terrorism för att avhumanisera problemgrupperna. Man kan kalla dem “smittspridande, ohygeniska personer”. Denna propaganda utförs av etablissemanget, av våra politiker, av mainstream media och av andra medborgare.

Man uppnår  konsensus i samhället om att denna problemgrupp är ett hot mot folkhälsan. Det finns politiker som säger att vaccinmotståndare borde avlägsnas från samhället och Världshälsoorganisationen utpekar vaccinmotstånd som en av de stora riskerna i samhället. Folk förstår inte ens att det som pågår är diskriminering. Så pass djupt rotat är detta i samhället.

FEMTE STEGET – ORGANISERING.
Detta är när en stat eller en institution börjar planera för folkmord. År 2010 utkom The Rockefeller Institution med dokumentet “Operation Lockstep” där man undersökte fenomenet med nedstängningar, utökad statlig kontroll och vad man ska göra när befolkningen gör motstånd. År 2019 hade vi simuleringen Event 201 som organiserades av samma grupperingar:  Rockefeller institute, World Economic Forum samt Bill and Melinda Gates Foundation. Event 201 var en slags övning för det äkta eventet.

Planen för att massvaccinera hela planeten iscensattes på 90-talet av Förenta Nationerna i och med deras Agenda 21. Agenda 2030 och hållbar utveckling är en slags milstolpe i denna agenda. Folkmordet vad gäller Covid-19 och pandemin skiljer sig från andra försök till folkmord i och med att det inte är så att man skjuter ned folk på gatorna utan istället sker ett slags globalt tyst förräderi där man använder rädsla för att kontrollera massorna.

SJÄTTE STEGET – POLARISERING. 
Här underblåser man motsättningarna mellan befolkningen och den utpekade gruppen. Här har vi mainstream media i arbete där man säger att friska människor i verkligheten är asymptomatiska smittobärare och således en risk för mänskligheten. Och om dessa individer inte ställer in sig i ledet så kommer nedstängningarna att pågå för evigt. Man kommer att skylla allt på de som inte fogar sig och ställer in sig i ledet. Det minska man måste göra är att tysta dem och deras åsikter och där har vi orsaken till varför censuren breder ut sig mer och mer och därför har vi så kallade “faktagranskare”. 

SJUNDE STEGET – FÖRBEREDELSE. 
Här identifierar man problemgruppen och separerar dem från samhället i övrigt. Skyddsmasken var första indikatorn, den andra indikatorn kommer att vara vaccinpasset och slutligen kommer vi att få ett digitalt ID via microchipping. Den som inte har dessa tre saker kommer att bli utstött från samhället.

ÅTTONDE STEGET – FÖRFÖLJELSE
Här har man isolerat problemgruppen och deras tillhörigheter kan ha beslagtagits. Problemgruppen kan bli tvungen att bära identifierande symboler som kan liknas vid judarnas gula Davidsstjärna. Här finner vi karantänläger där infekterade personer kommer att påtvingas behandling och bli omskolade till den rätta läran. Det finns numera pandemilagar som gör att polis kan gå in i folks hem och bortföra besmittade indivier för att placera dem i karantänläger.

Den som har gjort sin efterforskning vet att PCR-testet är en bluff. Detta test kan inte bevisa om någon är sjuk eller smittospridare och testet genererar regelbunden falska positiva svar. PCR-testet undersöker genetiskt material och du får positiva resultat från Coca-Cola och  från papayafrukt. Coronaviruset har inte ens blivit lokaliserat så man kan fråga sig vad det är de uppmäter för något? Detta bedrägliga PCR-test används som bevis för hela denna pandemibluff. Det vi bevittnar nu handlar inte om att kontrollera ett virus, det handlar om att kontrollera mänskligheten.

NIONDE STEGET – UTROTNING. 
Här börjar man med utrotningen av problemgruppen. En viss utrotning pågår redan där folk har isolerat sig från omvärlden på grund av restriktionerna och dör på grund av detta. Detta är en del av folkmordet – nedstängningen. Den andra typen av folkmord är själva vaccinet, där folk tror att de ska bli friska av vaccinet men istället dör av det. Man ser även till att all information om naturlig hälsa försvinner från böckerna, från sökmotorerna och man försöker att göra all naturlig hälsa olaglig.

TIONDE STEGET – FÖRNEKELSE. 
Det tionde steget är förnekelse. Makthavarna förnekar utrotandet av befolkningen och de kommer istället att skylla på offren. Vi är delvis redan där. Vi kan se hur våra regeringar förnekar all smärta och död de orsakar med sina nedstängningar, sina brott mot mänskliga rättigheter och förstörandet av ekonomin. 

Down of Peace hemsida

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.2 Comments on "TIO STEG TILL FOLKMORD"

  1. Detta är väldigt logiskt och direkt skrivet vilket är någonting som jag verkligen uppskattar i dessa tider av progpaganda och insmickrande lögner. Att det är sant är för den som kan se igenom de uppenbara lögner som dagligen presenteras av myndighetsförträdare och megafoner för makten.
    Mycket bra analyserat och skrivet!!!

  2. Caroline Nielsen | 2021-03-30 at 9:38 pm | Reply

    This is so obvious and so sad to watch. People I love and People I hold dear, refuses to see what is going on and they refuse to listen to anyone outside the mainstream narrative. Luckily I have some freedom fighters alongside the frontline of opposition by my side. They give me hope and strenght to fight for humanity and the liberation from the oppressors that hate us all.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.