THRIVE

thrive

December 2017

Finns det en New World Order eller är det bara en konspirationsteori? Foster Gamble är personen bakom filmen Thrive där han redogör sin forskning om denna New World Order och hans rekommendationer om vad som behövs göras för att de inte ska lyckas med sitt uppsåt.

De första 30 minuterna i filmen handlar om vetenskap och UFO:n. Sedan går man in på ämnet fri energi.  Teknologin för fri energi existerar – och verkar ha gjort det ett bra tag – men tack vare finansiella intressen så har varje person eller grupp i USA som gått ut med iden om fri energi blivit stoppade. Teknologin för fri energi utarbetades av Nikola Tesla. Bankiren JP Morgan finansierade Teslas forskning om fri energi. När Morgan insåg att Teslas fria energi var ett hot mot hans profit så slutade han finansiera Tesla. Teslas forskningslaboratorium brann ner.

Adam Trombly är en person som presenterade teknologi för fri energi. Bush den äldre gillade inte detta- Trombly fick sitt labb nedplockat av FBI. John Bedini var en annan uppfinnare som gick ut offentligt med iden om fri energi. Han blev attackerade i sitt labb och varnades att sluta upp med sin verksamhet.

När Foster Gamble börjar undersöka vilka det är som ligger bakom undertryckandet av fri energi så följde han det gamla tankesättet: follow the money. Dvs. vilka tjänar på att undertrycka iden om fri energi. Detta leder honom till de mäktiga bankfamiljerna. En drivande kraft bakom undertryckandet av fri energi är den välkända Rockefellerfamiljen.

I Thrive får vi höra de bekanta planerna för en New World Order. Här nämns bland annat Bilderberggruppen. Den person som nämner iden om en New World Order eller en global konspiration blir ofta dumförklarad eller förlöjligad.  Som bekant så är det bankfamiljer som ligger bakom denna plan. Globalismen är ansiktet utåt för denna New World Order. De har makt och inflytande inom många områden. I och med att de kontrollerar länders valutor så dikterar de ekonomin.

DET MODERNA BANKSYSTEMET

David Icke intervjuas i filmen och han förklarar hur banksystemet fungerar. Bankerna  skapar mycket pengar i samhället. Detta görs genom att sänka räntorna och genom att  låna ut mycket pengar. Detta kallas för en “boom”. Det finns mycket pengar i omlopp och därför handlar folk mer. Detta i sin tur genererar jobb. Detta innebär även att företag och personer tar mer lån,  de köper hus etc. Till slut  så höjer bankerna räntan. Nu kan folket inte låna lika mycket,  det blir svårare att få lån från bankerna,  hushållens ekonomi går nu till att betala lån och räntor och de kan inte konsumera lika mycket. Det blir således mindre pengar i omlopp i samhället.  Mindre saker köps, företagen i samhället börjar tjäna mindre, folk förlorar sina jobb, folk kan inte betala lånet för sitt hus. Då kliver bankerna in och tar folkets och företagens egendomen, deras mark eller deras saker som dessa hade som säkerhet när de tog lån hos banken.

Detta system – att kontrollera mängden pengar i samhället – är ett system som har använts i århundraden av bankirer.  Det har resulterat i att ett antal få människor äger stora delar av planetens välstånd. Metoden kallas  fraktionella reserver. Fraktionella reserver går ut på att banken bara behöver ha en fraktion av pengar för att ha tillstånd att skapa  pengar ur tomma intet. T.ex. så kan en bank ha 1 000 kronor på sitt konto och tack vare sitt trolleri så kan banken skapa 10 000 kronor. Dessa 10 000 kronor är digital valuta, de är siffror på en skärm. Sedan tar banken ränta på de pengar de har skapat.

IMF (Internationella valutafonden) och Världsbanken lånar pengar till länder i nöd och sedan tar IMF och Världsbanken landets tillgångar. De lånande länderna går ofta bankrutt.

Världshandelsorganisationen (WTO) är skapat av globalisterna för att uträtta deras önskemål. Världshälsoorganisationen (WHO), Världsbanken och IMF är deras produkter. I boken “Confessions of an economic hitman” så avslöjar författaren John Perkins hur globalisterna erövrar länder via dessa globala organisationer. Man ger länder frikostiga lån som landet sedan får svårt att betala tillbaks. Detta innebär att ländernas pengar går till att betala IMF och Världsbanken och befolkningen i länderna får lida eftersom de får mindre pengar till välfärd, utbildning osv. Det grundläggande syftet är att skuldsätta nationen så att nationen sedan kan kontrolleras. Om nationernas statsöverhuvuden inte vill samarbete med USA så kan de bli likviderade, eller så kan USA starta krig mot dem. Vilket har hänt flera gånger.

Bankkrisen 2008 var en orkestrerad kris gjord av de finansiella instituten själva. Häpnadsväckande nog så lyckades de även se till att skattebetalarna fick betala för den kris som de själva skapat. Här i Sverige hände något liknande. Globalisterna vill ha ett kontantlöst samhälle.  I och med detta får de total kontroll över våra liv. Den högsta Centralbanken av dem alla är Bank for International Settlements (BIS) i Schweiz och som ägs av Rothschilds.

FÖRSTÖRA USA

Foster Gamble  menar också att ett av globalisternas syften är att förstöra USA. USA  är en röst för yttrandefrihet och revolt och är således ett hot mot en global världsregering. Lyckas globalisterna krossa USA så kan de  använda USA:s makt till sin egen fördel. De vill krossa dollarn och ersätta den med en global valuta från IMF. De vill ha bort kontanterna. De vill även få oss att betala en koldioxidskatt till Världsbanken.

USA har 20 biljoner i skulder. USA:s centralbank – Federal Reserve Bank (FED) – är en privat bank styrd av Rockefeller, Rothschilds och andra bankfamiljer. FED privatiserades år 1913 och sedan dess har USA satt sig i skuld till FED. Det var även FED som såg till att amerikanarna fick inkomstskatt. Inkomstskatten går till att betala lån och ränta till FED.

FALSE FLAG

Man använder false flag operationer för att uppnå sina syften. USA gick med i Vietnamkriget baserat på en false flag händelse. Bush sade att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och att han planerade att använda dessa mot USA. Många menar att 9/11 var en false flag i syfte att skapa ett polissamhälle av Amerika och att få en anledning till att gå i krig i Mellanöstern för att ta oljan. USA är i princip redan en polisstat. Som det är nu kan vem som helst i USA bli arresterad utan orsak. I USA kan man bli kidnappad, torterad och mördad helt lagligt om amerikanska myndigheter anser att man  är ett hot mot deras planer. De behöver bara peka ut oss som “misstänkta” i deras s.k. krig mot terrorn.

Vi övervakas mer och mer. När vi demonstrerar så får vi göra detta i s.k “zoner för yttrandefrihet”. Våra telefonsamtal och e-mails lagras. Våra körkort och pass har microchip i dem för att spåra varje steg vi tar. Nu får även sjukhuspatienter dessa microchips implementerade under huden. Pentagon vill microchippa USA:s soldater. Microchippandes erbjuds alltid som en positiv sak, att de ska hjälpa individen. USA:s militär har utvecklat full spectrum dominance vilket innebär satellitövervakning samt lasevapen från satelliter. Dessa lasersatelliter kan hitta personer var som helst på jorden. (Sverige har täta samarbeten med USA. inte minst uppe i Kiruna och deras Space Range Center). 

KONTROLLERAD MASSMEDIA

Globalisterna kontrollerar massmedia. De sätter normerna för samhället och den som bryter mot normerna blir utfryst, utbuad etc. David Icke säger att en av deras främsta metoder är det som kallas problem – reaction – solution. Globalisterna skapar ett problem. Problemet kan vara äkta eller påhittat.  Sedan marknadsförs det skapade problemet och till slut så kräver gemene man att något ska göras åt problemet (reaction) och då lägger globalisterna fram sin solution. Allt prat om global uppvärmning eller klimatförändringar tycker jag personligen är ett bra exempel på detta. Globalisterna – med Förenta Nationerna i spetsen – har i decennier pushat iden om “världens undergång” om vi inte gör något åt klimatet. Nu har FN fått sin “reaction”. Politiker och vanligt folk bokstavligen skriker att “något måste göras åt klimatförändringarna”. Lösningen (solution) blir avtal och regler som urholkar nationalstatens suveränitet och istället ger maktbefogenheter till globalisternas organisationer såsom WHO, WTO, EU, FN osv.

De har skapat unioner för att kontrollera oss bättre. Globalisterna har skapat Europeiska Unionen, Afrikanska Unionen och man håller på att skapa Asiatiska Unionen samt man försöker få en Amerikansk Union (USA, Kanada och Mexico). Nu har man dock stött på problem i och med att Trump blev President och Trump bygger hellre en mur än att ingå i en union. Därav attackerna mot Trump i media (samma attacker ser vi även i svensk media). Ovanför dessa unioner så är det meningen att  världsregeringen ska  styra.

KONTROLLEN AV VÅR MAT

Man kontrollerar maten i stora delar av världen, bland annat med GMO som Rockefellerfamiljen står bakom. De har lyckats att utrota den amerikanska bonden och nu är det istället monsterföretag såsom Monsanto, Dupont m.m. som har total kontroll över agroindustrin i USA. Här i Sverige så ser vi samma visa; den svenska bonden håller på att försvinna. Jag antar att syftet med att utrota den svenska bonden är att öppna dörren för utländska storföretag att ta över den marknaden i Sverige. Gör er redo för GMO, kemikalier och sänkta standarder.  Vi får se vad som händer i Sverige nu när CETA håller på att bli officiellt i EU (Stefan Löfven och Ann Linde pratar sig varma om frihandelsavtal).

GMO handlar om att kontrollera människor via mat. Agroföretaget Monsanto har tagit patent på säd. Man har kriminaliserat att farmare kan spara på säd. Farmare hamnar i beroendeställning gentemot Monsanto. De s.k. frihandelsavtalen hjälper till att utplåna den lokala bonden och låta storföretag som Monsanto, Dupont etc dominera.

En välkänd globalist är veteranen Henry Kissinger. Kissingers kommentar:

“Den som kontrollerar maten, kontrollerar människorna. Den som kontrollerar energin, kontrollerar kontinenter. Den som kontrollerar pengarna, kontrollerar hela världen”.

KONTROLL AV HÄLSOVÅRDEN

Man kontrollerar medicinen.  AMA – American Medical Association – dansar efter globalisternas pipa. AMA sponsras bl.a. av Rockefeller vilket innebär att de har stort inflytande på AMA. Studenter på medicinutbildning lär sig att sälja piller istället för att hjälpa människor.  Man äger eller kontrollerar läkemedelsindustrin och läkemedelsindustrin sponsrar AMA. Man gör sitt yttersta för att krossa alternativmedicinen (vilket det finns många exempel på här i Sverige).

Man bekämpar metoder som kan hjälpa mot cancer.

På 1920-talet så utvecklade uppfinnaren Royal Rife en metod för att förstöra cancertumörer. Den metoden fungerade så pass bra att Rife blev ett hot mot medicinen och hans laboratorium brann ned. Rife blev stämd av Morris Fishburne på AMA. När någon kommer med lösningar på att bota cancer så blir de genast stämplade som kvacksalvare av AMA och media.

UTROTANDET AV MÄNNISKOSLÄKTET

En mindre angenäm faktor för denna New World Order är att de vill utrota större delen av planetens befolkning. Det blir lättare för dem att uppnå sina mål om det är mindre människor att kontrollera. Eugenics (Genetik) är en av de metoder de använder som bestämmer vem som får överleva eller inte. Rockefeller skapade ofrivillig sterilisering för färgade i början på 1900-talet via deras eugenicsprogram. Rockefeller sponsrade Kaiser Wilhem Institut i Tyskland som användes av Hitler.  Man använder  sterilisering. WHO är ett påfund av Rockefeller och de använder ämnen i vaccin som gör att kvinnor i Afrika blir sterila (tydligen har de lyckats sterilisera miljontals kvinnor i Afrika). Man använder även chemtrails. Man använder GMO (som kan orsaka sterilitet). Man startar krig för att minska befolkningsmängden. Man har frontorganisationer såsom Population Council och Planned Parenthood för att sprida budskapet om abort o dyl. Globalisterna pratar gärna om “problemet med planetens överbefolkning”. Jag har också läst en bok som påstår att samma mäktiga familjer ligger bakom spridandet av hiv-viruset (som sägs vara skapat i amerikanska laboratorium). Globalisterna vill även att folk ska bli microchippades med RFID-chips. I och med detta uppnår man total kontroll över varje människa.

David Rockefeller 1973:

“Det sociala experimentet i Kina under Mao:s ledning är en av de mest viktiga och framgångsrika experimentet i den mänskliga historien”.

70 miljoner kineser dog under Mao:s ledning.

BESPRUTNING MED CHEMTRAILS

År 2007 så sponsrade Homeland Security och USDA (US Department of Agriculture)  ett projekt som innebar att invånare blev besprutade via flygplan i norra Kalifornien. Det officiella syftet var att ta död på en mal. Kemikalierna som sprayades innehöll gifter och ämnen som kunde skapa sterilitet. Tack vare massiva protester stoppades projektet.

USA har i decennier experimenterat med kemikalier på sin egen befolkning. Man har gjort massteriliseringar av kvinnor och flickor utomlands.  Man har satt ämnen i vaccin som skapar sterilitet hos kvinnor. Detta har gjorts i Brasilien, Puerto Rico, Nicaragua, Mexiko och Filippinerna. Detta har gjorts i samarbetet med organisationer såsom Rockefellers Population Council, US Department of Health, Education and Welfare där Nelson Rockefeller var chef samt Världshälsoorganisationen (WHO). Läkemedelsföretagen Novartis och Syngenta har tillsammans med US Department of Agriculture och US Department of Defense  skapat ett sädesslag med GMO som gör män sterila. Detta projekt presenterades som ett bidrag till “problemet med planetens överbefolkning”.

KOLDIOXIDSKATTER

Man planerar att införa globala eller internationella skatter. Dessa kommer att vara förknippade till klimatförändringar, koldioxid osv.  (Vi ser redan nu i Sverige hur EU försöker bestämma över den svenska skogen där de skyller på att man måste “rädda den biologiska mångfalden”. Jag har även läst att ett av syftena med koldioxidskatten är att nedmontera industrin i västvärlden och det verkar ju stämma ganska bra. Vi åker för mycket flyg och det är inte bra för miljön och därför måste vi flyga mindre. På så sätt förstör man en hel bransch. Media gör sitt för att sprida domedagsscenarios om klimatet).

LÖSNINGEN

Frank Gambles lösningar är flera. Han menar att det är upp till var och en att bestämma vilken värld vi vill ha. En sak är att sprida budskapet vidare till andra.  Han menar att en bättre värld absolut inte är omöjlig. Rent kvantitativt sett så är folket betydligt större än eliten.  Eliten kommer endast att lyckas med sina planer om vi tillåter det att göra det. Således är icke-lydnad ett viktigt vapen. Våld och destruktiva saker kommer inte att hjälpa.  På Thrives hemsida finns information hur du kan hjälpa till för att förbättra världen. Några saker som vi kan arbete på att att få stopp på bail-outs av banker och storföretag, avveckla Federal Reserve Bank,  sluta ta emot pengar från Internationella valutafonden, Världsbanken och Bank for International Settlements, se till att vi får alternativa valutor och oberoende banker samt att vägra internationella skatter. Vi måste kämpa för ett fritt och öppet internet, stöd alternativ media, stöd organisk mat och inte GMO, kräv ärliga folkomröstningar och arbeta med finansreformer, arbeta för förnyelsebar energiteknologi, sprid budskapet om fri energi, delta i demonstrationer, se till att läkare gör patienter friska och inte tvärtom, ha utbildning som gynnar alla och inte bara storföretag, arbeta mot lägre skatter och lägre elräkningar så att du kan betala av ditt hem, vi kan dra ned på Pentagons budget och ändå klara vår militär bra, minska regeringarnas makt för att skydda medborgarna, arbeta för mänskliga rättigheter,

Vandana Shiva Ph.D. säger att i Indien är det många som inte accepterar patenterade sädesslag. På många ställer så tillåter vi inte kemikalier eller genetiskt modifierad mat. Det finns även många GMO-fria zoner i Europa. I Bolivia lyckades folket stoppa privatiseringen av deras vatten. Även fast massmedia inte nämner det så görs många landsteg och segrar runt över världen.

Referenser:

Hemsidan för Thrive:

Thrive hemsida

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.