THE GREAT RESET OCH HÅLLBAR UTVECKLING (AGENDA 2030)

December 2020 

‘The Great Reset’ är globalisternas plan för att införa ett världsherravälde baserat på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Man utnyttjar den så kallade Coronapandemin.  James Delingpole Intervjuar Patrick Wood från Technocrazy News som har följt globalisternas planer sedan 70-talet. 

Video ovan: James Delingpole intervjuar Patrick Wood från Technocrazy News. 

WORLD ECONOMIC FORUM

På 1970-talet arbetade Patrick Wood som finansiell konsult och han stötte ofta på medlemmar från Rockefellers organisation Den Trilaterala Kommission och detta väckte hans intresse för den organisationen. Han slog sig ihop med Dr. Anthony Sutton och tillsammans lyckades de få tag i alla dokument från Trilaterala Kommissionen mellan åren 1973 – 1980. Wood har skrivit ett antal böcker om Den Trilaterala Kommissionen och Wood menar att denna organisation har allt att göra med The Great Reset som World Economic Forum nu pushar för att installera.

Imperial College of London och East Anglia universitet i Storbritannien är de universitet som kommit med alamerande uppgifter gällande klimatförändringar som var baserat på datamodeller. Professor Neil Fergusons datamodeller gällande Covid-19 har visat sig vara helt uppåt väggarna.  Fergusons  modeller för Coronaviruset lade grunden till att man stängde skolor i Storbritannien, att man införde social distansering, var tvungen att bära mask och att man införde lockdown. Dessa universitet gav sin information gällande Covid-19 till FN och FN  vidarebefodrade detta till WHO och WHO tryckte sedan på den globala larmknappen. Resultatet blev att hela världen gjorde samma åtgärder samtidigt. 

Video ovan: Klaus Schwab vid World Economic Forum säger att Coronapandemin har gett ett utmärkt tillfälle att återstarta den globala agendan. Schwab eftersträvar “globalt samarbete” och att vi alla är en del av det globala ödet. Schwab menar att endast globalt samarbete kan lösa världens problem. 

KONTROLL AV PLANETENS NATURRESURSER

Wood menar att The Great Reset handlar om att skapa ett nytt system där det gamla har kraschat. Klaus Schwab vid World Economic Forum  säger att jorden är i fara, att kapitalism är jättedåligt och vi måste  låta det gamla systemet dö ut och låta göra en “global omstart”.  Wood menar att det är just detta som förespråkarna för klimatförändringarna/global uppvärmning har pratat om i åratal. De säger att kapitalism är dåligt, att det är människans fel att vi har klimatförändringar och att vi måste göra om systemet.  Allt detta körs nu istället via The Great Reset. Tack vare den så kallade Coronapandemin  krossar man nu de ekonomiska systemen så att man kan installera Agenda 2030 och  hållbar utveckling. I USA är det många småföretag som får lägga ned tack vare Corona men de stora jättarna blir bara större och större. Wood menar att syftet för The Great Reset eller Agenda 2030 och hållbar utveckling är att lägga beslag på jordens naturresurser som ska kontrolleras av den globala eliten.

Video ovan från 2018.  Skogsstyrelsen nekar skogsägare att avverka sin egen skog.   Förut fick man ersättning från staten om man blev förbjuden att avverka sin egen skog men år 2016 ändrades detta. Då började man “utreda” om skogsägarna har rätt till ekonomisk ersättning. Nicklas Hjertonsson på Kammarkollegiet säger att anledningen till den stoppade skogsavverkningen beror på “höga naturvärden” i skogen och att det är ett “allmänt intresse” att denna skog bevaras. Det som inte nämns i reportaget är att Skogsstyrelsen och liknande myndigheter gör sina beslut baserade på EU:s Artskyddsförordning och där står inget om ekonomisk ersättning till skogsägare. EU: s artskyddsförordning baseras i sin tur på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Det pågår en strid mellan äganderätten och den biologiska mångfalden. 

DEN TRILATERALA KOMMISSIONEN

Den Trilaterala Kommissionen startades av David Rockefeller och professorn Zbigniew Brzezinski i början på 70-talet. Brzezinski skrev boken ‘Between Two Ages‘ år 1970 som gillades av David Rockefeller och de slog sina påsar ihop. Zbigniew Brzezinski blev den första verkställande direktören. Trilaterala Kommissionen har medlemmar från Nordamerika, Japan och Europa och deras syfte är att skapa en ny global ekonomisk ordning.

Wood menar att David Rockefeller insåg att det fiatbaserade ekonomiska systemet till slut skulle krascha och Rockefeller började slipa på att skapa ett nytt ekonomiskt system baserat på naturresurser. Om man äger stora delar naturresurser så spelar det ingen större  roll hur de ekonomiska systemen ser ut.  David Rockefeller förde över iden om ett ekonomiskt system baserat på naturresurser till Förenta Nationerna (hans skötebarn) och FN skrev år 1974 en resolution med namnet “The establishment of a New International Economic Order”.  Detta kulminerade sedan i skapandet av Förenta Nationernas Agenda 21 och hållbar utveckling (sustainable development) som undertecknades i Rio de Janeiro år 1992 (Sverige inkluderat). Med installerandet av Agenda 21 kunde man nu fokusera på kontroll av  naturresurserna på en global nivå.

Video ovan: undertecknandet av Agenda 21 och hållbar utveckling i Rio de Janeiro år 1992. 

JIMMY CARTERS ADMINISTRATION

Trilaterala Kommissionen väljer ut sina medlemmar som de tror kan vara nyttiga för dem och arbeta för deras mål. Man väljer ut folk från mainstream media, det juridiska etablissemanget, politiker, ägare till storföretag och bankirer.  Fas 1  var att få kontroll på det globala ekonomisk a systemet och detta gjordes genom att få in sin personel på viktiga befattningar i USA:s administration under Jimmy Carter-administrationen. Jimmy Carter själv var medlem i Trilaterala Kommissionen och det var även vice-presidenten Walter Mondale.

När Jimmy Carter blev president utsåg han Zbigniew Brzezinski till National Security Adviser. Man fick även in flera medlemmar av Trilaterala Kommissionen till USA:s kabinettet (rådgivande församling till presidenten). Vid en tidpunkt var alla som arbetade i kabinettet, förutom en, medlemmar av Trilaterala Kommissionen. Det som dessa medlemmar var ute efter var den ekonomiska motorn som USA styrde hela världen med. USA var den ekonomiskt mäktigaste nationen på den tiden. De ville kontrollera ekonomisk policy.

Majoriteten av presidenterna för Världsbanken är eller har varit medlemmar i Den Trilaterala Kommissionen. Många  U.S. Trade Representatives är eller har varit medlemmar av Den Trilaterala Kommissionen. Detta är en viktig post eftersom den skriver de globala frihandelsavtalen. Några personer som har varit medlemmar eller är medlemmar av Den Trilaterala Kommissionen är George Bush Sr,  Bill Clinton,  Al Gore och Dick Cheney. Akademiker är ofta involverade i Trilaterala Kommissionen och Kommissionen har medlemmar både från Demokraterna och Republikanerna.

annie lööf_äganderätten_hållbar utveckling_trilaterala kommissionen

Många svenskar har blivit inbjudna till Den Trilaterala Kommissionen – Annie Lööf är en av dem.

anna ekström_trilaterala kommissionen_utbildningsminister

Utbildningsminister Anna Ekström är medlem i Trilaterala Kommissionen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

AGENDA 21/2030

På 80-talet skapade Förenta Nationerna en kommission som kom med  Bruntlandrapporten år 1987. Namnet på rapporten var Our Common Future och denna rapport gav grunden till Agenda 21 och hållbar utveckling.  Gro Harlem Brundtland var ordförande för kommissionen som skrev rapporten och hon var även  medlem i Trilaterala Kommissionen.

I USA har vi The Green New Deal som pushas bland annat av Alexandria Casio Cortez (AOC) och som baseras på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Christina Figueres jobbade för några år sedan åt Förenta Nationerna gällande klimatförändringar. Hon sade i en presskonferens att Förenta Nationernas mål är att få bort kapitalism och fritt företagande och införa hållbar utveckling.  Det är detta som Klaus Schwab och The Great Reset handlar om. Schwab har sett till att de globala storföretagen är med och vinner på The Great Reset medans andra kan komma att drabbas negativt.  Företag kan  klassificeras som “icke-essentiella“.  Man måste först förstöra det som finns för att kunna bygga upp något nytt.

Wood menar att när det gäller lösningen på de så kallade klimatförändringarna så är det alltid Agenda 2030 och hållbar utveckling som varit lösningen. Hela iden med global uppvärmning/klimatförändringar som har pågått sedan 70-talet är ett stort socialt program för att kunna installera Agenda 2030 och hållbar utveckling.  Men kollar man på vad de är ute efter så ser vi att äganderätten kommer att försvinna, vår självbestämmanderätt kommer att försvinna. Hela västvärlden baseras på att man ska kunna äga saker men dessa herrar vill inte att du ska äga någonting, de är ute eftet att stjäla vår egendom med hållbar utveckling.  De kommer med andra ord att omfördela välståndet till dem själva.  

År 2016 kom World Economic Forum med ovanstående video. Där kan man bland annat se budskapet att år 2030 kommer du inte att äga någonting och du kommer att vara lycklig för det ; USA kommer inte att vara planetens största supermakt; vi kommer att äta mindre kött eftersom kött inte är bra för klimat och miljö; en miljard människor kommer att omfördelas på grund av klimatförändringarna; vi måste bli bättre på att välkomna och integrera flyktingar och vi kommer att ha koldioxidskatt. 

Video ovan: Stefan Löfven älskar Agenda 2030 och hållbar utveckling och pratar egentligen  inte om annat. I ovanstående video från 2018 talar Löfven om en ekonomisk transformation, klimatförändringar, digital utveckling, hållbara lösningar, grön teknologi, smarta städer, en hållbar ekonomisk tillväxt. Alla dessa beståndsdelar är del av Agenda 2030 och hållbar utveckling. Regeringen Löfven har även donerat 50 miljoner kronor till Indien för att utveckla smarta städer. 

Video ovan från 2017: alla partier i riksdagen älskar Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

CIVIL OLYDNAD

Wood menar att en stor rörelse måste skapas för att förhindra allt som sker. Om vi inte gör motstånd kommer The Great Reset att köra över oss alla. Wood uppmanar inte till våld men däremot till civil olydnad eftersom hela Coronapandemin är en bluff. Samma bluff som med skräckpropagandan som finns gällande klimatförändringarna. Syftet med det så kallade klimathotet är att  tvinga på oss hållbar utveckling. Vi behöver alla varandra för att vinna detta spel. 

 

Patrick Wood har sajten Technocrazy News

James Delingpole driver podden Delingpod

Foto:

News Oresund [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.3 Comments on "THE GREAT RESET OCH HÅLLBAR UTVECKLING (AGENDA 2030)"

  1. Hur motverkar vi detta när det inte finns fria val?

  2. Tack för en utmärkt beskrivning av läget och begriper inte de mörka krafterna folkets fredliga protester så återstår de mer handfasta metoderna.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.