EXTREMA STRÅLNINGSVÄRDEN I BOSTADSKVARTER

Maj 2020 Anders Sydborg från Strålningsupproret har tillsammans med docent Olle Johansson gjort mätningar av strålning i ett bostadskvarter (vet ej var). Det man mätte var högfrekventa elektriska fält och magnetfält och på ett ställe uppmätte man 4,3 mikrotesla ( µT), ett värde som är extremt högt eftersom rekommendationen ligger på 0,2  µT. Johansson säger…

This content is for Standard members only.
Login Join Now