SWEDBANK STÄNGER FRIA TIDERS BANKKONTO

Swedbank har stängt våra bankkontonPublicerad 30 december 2020 kl 08.27LEDARE. Medan denna webbplats höll stängt under tisdagens upprop mot regeringens och Googles övergrepp mot yttrandefriheten har nyheten om att Swedbank har stängt våra bankkonton letat sig ut i alternativa medier. Fria Tiders chefredaktör Widar Nord skriver här om sin stämning mot den S-märkta banken och publicerar samtidigt alla inlagor från både Swedbank och honom själv i målet.Gilla artikeln på FacebookInledningsvis ska några uppgifter bekräftas.Det stämmer att Swedbank har stängt Fria Tiders företagskonto i Estland och mitt personliga konto i Sverige, där jag varit kund i 20 år. Det stämmer också att Swedbank inte har anklagat vare sig mig eller Fria Tider för att ha tvättat pengar eller missbrukat kontona på något sätt, utan uppsägningen grundas helt på de svenska bankernas standardpåstående om “bristande kundkännedom”.Det stämmer också att jag har stämt Swedbank vid Stockholms tingsrätt och ansökt om att Swedbank ska tvingas öppna kontot. Det stämmer slutligen att en domare vid tingsrätten istället har beslutat att kontot ska vara stängt och att domaren avsiktligt har utelämnat mina viktigaste argument för att få ha kontot öppet ur skälen för det beslutet, samt även mörkat dem i sin redogörelse av vad jag anfört i målet. Jag återkommer till detta agerande nedan

Source: Swedbank har stängt våra bankkonton | Fria Tider

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.