2 Comments

 1. ” 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. ”
  – Regeringsformen, Lag (1974:152)

  2020:
  ” 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från korrupta lågbegåvade idiotpolitiker + EU. Den svenska folkstyrelsen bygger på åsiktsrepression och på fejkade val.
  Den förverkligas genom youtubeavstängningar och förföljelse av oliktänkande och genom kommuner toppstyrda av staten.
  Den offentliga makten utövas allt efter den antidemokratiska regimens behag och godtycke. “

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.