Sveriges mest kända rättspsykiater förlorar läkarlegitimationen Försett kriminella med gigantiska doser narkotiska preparat

 Sten Levander är Sveriges mest kända rättspsykiater. Nu har HSAN – Sjukvårdens ansvarsnämnd, förklarat honom ”uppenbart olämplig att utöva sitt yrke” och tillbakakallat hans läkarlegitimation då han har distribuerat gigantiska doser narkotiska preparat till missbrukare, kriminella och gängledare

i Skåne i flera år. Han har ”behandlat” dessa med hästdoser av narkotika, upp till ett halvt gram amfetamin om dagen. En narkoman fick 11 900 tabletter på relativt kort tid. ”Jag har fri förskrivningsrätt,” hävdar Levander som skrivit ut hundratusentals narkotikaklassade tabletter.

https://www.kmr.nu/single-post/2019/09/13/Sveriges-mest-k%C3%A4nda-r%C3%A4ttspsykiater-f%C3%B6rlorar-l%C3%A4karlegitimationen-F%C3%B6rsett-kriminella-med-gigantiska-doser-narkotiska-preparat

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.