JEFF AHL OM EU-MEDLEMSKAPET

Maj 2018

Jeff Ahl från Alternativ för Sverige säger sitt om Sveriges EU-medlemskap. 

 

 

Jeff Ahl säger att Alternativ för Sverige kräver att regeringen omgående slutar att betala Sveriges medlemsavgift till det antidemokratiska EU. Ahl säger att Sverige i år betalar 39,5 miljarder kronor i medlemsavgift till EU. Det som Sverige har erhållit tack vare sitt medlemskap i EU är vidöppna gränser där droger, illegala vapen, kriminella, terrorister, bidragsinvandrare och organiserade tiggarligor kan röra sig fritt.

SVERIGE EXPORTNATION
Innan Sverige gick med i EU så hade vi ett handelsöverskott gentemot övriga medlemsländer. Idag har Sverige ett kraftigt handelsunderskott. Ahl fortsätter med att säga att innan Sverige gick med i EU så kunde Sverige göra handelsavtal själv nu måste Sverige sluta handelsavtal med EU:s 27 övriga medlemsländer tillsammans. Detta är knappast gynnsamt för ett exportberoende land som Sverige. Sverige var en fullt fungerande exportnation innan vi blev medlemmar i EU och kan bli så igen – utanför EU.

EU är globalisternas största projekt. Syftet med EU är att ta friheten och demokratin från tidigare fria folk och överföra dessa till utländska byråkrater. Svenska folket röstade nej till EMU (eurosamarbetet). Då bestämde sig sjuklövern för att för gott förvägra det svenska folket att någonsin igen få folkomrösta i viktiga EU-frågor. Svenskarna förvägrades till exempel möjligheten att rösta om Lissabonfördraget, trots den omfattande maktöverföring från svenska folket till EU-byråkratin som detta avtal innebar.

MEDLEMSAVGIFTEN TILL EU
Det enda parti som vill sluta betala EU-avgiften i Sverige är Alternativ för Sverige. Detta vill Afs göra eftersom att flera medlemsländer inom EU har brutit mot diverse avtal och regler inom EU. Frankrike och Tyskland bröt stabilitetspakten år 2003. Flera medlemsländer bröt mot Dublinförordningen under massinvandringsvågen år 2015. Regeringen Löfvens åtgärder innebar att över 160 000 bidragsinvandrare tog sig till Sverige.
Dessa miljarder som allt detta kostar så anser Alternativ för Sverige bör stoppas in i de hål som nuvarande och tidigare regering har rivit upp i svensk välfärd. Afs vill införa en massåtervandring av de invandrare som har kommit hit till Sverige för att leva på bidrag eller för att begå brott. Nuvarande regering har inga planer på att sluta betala Sveriges nuvarande medlemsavgift till EU. Just nu så hotar EU med att höja Sveriges medlemsavgift till EU med 15 miljarder kronor.

Alternativ för Sverige hemsida:

https://alternativforsverige.se/

Be the first to comment on "JEFF AHL OM EU-MEDLEMSKAPET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.