SD “INGEN GRÄDDFIL FÖR VINDKRAFTEN”

Februari 2023

Regeringen Löfven/Andersson ville att svenska elkonsumenter skulle få betala notan för den havsbaserade vindkraften. Mattias-Bäckström Johansson nämner även att det inte blir någon gräddfil för vindkraften utan att alla kraftslag ska ha samma förutsättningar. Personligen tycker jag att Beken-modellen kan vara ett sätt att få ned skenande elpriser. 

   SD:s partisekreterare Mattias Bäckström-Johansson blir intervjuad i kanalen  Riks. Bäckström menar att elpriserna i Tyskland har spillt över på södra Sverige och Tidö-regeringen säger  att mer planerbar energi behövs och man ska titta på om det går att återstarta värmekraftverk (som de rödgröna skattade bort). SD vill ta bort gräddfilen som har funnits för vindkraftsbygge. 

SVENSKA ELKONSUMENTER SKULLE FÅ BETALA ANSLUTNINGEN FÖR HAVSBASERAD VINDKRAFT

   Regeringen Löfven/Andersson ville bjuda vindkraftsföretagen på anslutningsavgiften till det svenska stamnätet vilket hade kostat tiotals miljarder kronor och som hade hamnat på elkonsumenteras elräkning (kanske inte så populärt argument att gå vill val på?) Tidö-regeringen har dock satt stopp för detta förslag utan vindkraftsbolagen får själv betala anslutningen om de är intresserade. 

   Bygger man en vindkraftspark i Sverige idag så får lokalsamhällena väldigt små summor i ersättning för det intrång dessa vindkraftsparker gör medans  Tyskland har 10 gånger högre ersättningsnivåer.  När det är kallt under vinterhalvåret så bidrar inte vindkraften i någon större bemärkelse utan då är det planerbar kraft såsom kärnkraft eller vattenkraft som behövs. (Aktivistiska) Vattenfall har “varnat” för att ta bort subventioner för havsbaserad vindkraft men Tidö-regeringen vill ha lika konkurrensvilkor oavsett kraftslag.

SOCIALDEMOKRATERNA VILLE TA BORT KOMMUNERNAS VETORÄTT

   Socialdemokraterna (tillsammans med Miljöpartiet) ville som bekant frånta kommunerna dess vetorätt gällande vindkraft, det vill säga hindra kommunerna från att kunna säga nej till vindkraftsbygge i deras kommun men detta röstades ned i riksdagen. Tidö-regeringen vill att vetorätten ska vara kvar. Det som socialdemokraterna har gjort är att subventionera de kraftslag man gillar och straffat de kraftslag man ogillar och därför har vi nuvarande energisituation i Sverige.

   De rödgröna bedrev även ett krig mot småskalig vattenkraft där många vattenkraftsägare var beredd att lägga ned sin verksamhet. Tidö-regeringen har stoppat omprövningar av den småskaliga vattenkraften vilket kunde ha gett ytterligare förödande konsekvenser för elförsörjningen i södra Sverige ifall omprövningen inneburit mer nedstängningar av den småskaliga vattenkraften. 

socialdemokraterna_havsbaserad vindkraft_elpriser

 Regeringen Löfven/Andersson gjorde sitt yttersta för att få ett “hållbart energisystem”  (en ide som härstammar från Agenda 2030 och hållbar utveckling) resultatet blev dock det motsatta. 

Sverige har inte elbrist men vi har effektbrist samt det faktum att tack vare regelverket för elbörsen Nord Pool har vi skenande elpriser. Beken-modellen verkar interssant (se länk nedan). 

 

centerpartiet_havsbaserad vindkraft_elpriser

Även Centerpartiet var överlyckliga om att lägga ned Ringhals. 

 

REFERENSER

Annika Strandhäll och socialdemokraterna gjorde sitt yttersta för att försvåra för småskalig vattenkraft:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/stopp-for-omprovningen-av-den-smaskaliga_H9111501

Beken-modellen kan vara en väg att få ned de skenande elpriserna i Sverige: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/elexpertens-modell-ska-losa-elkrisen

Våra kära politiker har kopplat upp Sverige till EU:s energiunion och gjort oss mer beroende av priser i Europa:

EU och energiunionen

Be the first to comment on "SD “INGEN GRÄDDFIL FÖR VINDKRAFTEN”"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.