SD VILL REPARERA DEN SVENSKA MISSLYCKADE FLYKTINGPOLITIKEN

Juli 2021

Ett anförande från Jonas Andersson , Sverigedemokraterna Skellefteå, i samband med regeringen Löfvens förslag om ytterligare liberal flyktinglagstiftning i juni 2021. SD vill ta ansvaret för att reparera den svenska havererade flyktingpolitiken. 

10 000 ASYLSÖKANDE I VECKAN

   Andersson menar att Sverige har haft en fullständigt naiv syn på migration. Under september och oktober 2015 anlände det 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. Det blir ett nytt Karlstad på 8 veckor. Kostnaderna rakade i höjden och alla kunde se att systemkollapsen närmade sig. I ren panik, ibland gråtandes, vidtog regeringen Löfven åtgärder för att stoppa tillströmningen av flyktingar och lycksökare.

1,2 MILJONER UPPEHÅLLSTILLSTÅND

   1,2 miljoner uppehållstillstånd har delats ut under 10-talet vilket är mer än ett nytt Stockholm. Vi har upplevt den största befolkningsökningen i Sveriges historia där invandringen står för lejonparten.

   Dessa personer behöver inte bara någonstans att bo utan de behöver skola, sjukvård, tandvård, polisskydd, sociala insatser och i väldigt många fall försörjningsstöd. Över en halv miljon människor sökte asyl i Sverige under 10-talet och de flesta fick stanna.

   En stor majoritet av de utlandsfödda är inte självförsörjande ens efter 10 år i landet. 675 000 utrikesfödda lever i första hand på bidrag. 85 % av de som lever på bidrag är utrikesfödda. När det gäller arbetslöshet är Sverige i absolut världsklass gällande detta trots Löfvens ord om Europas lägsta arbetslöshet.

FLER BEHÖVER ÅTERVÄNDA TILL SINA HEMLÄNDER

   20 % av Sveriges befolkning är födda utomlands. Danskarna står beredda att stänga gränsen till Sverige för att stänga ute svensk kriminalitet. Norrmännen talar om “det svenska tillståndet”. Utanförskapet i Sverige är omfattande trots alla miljarder kronor som har östs över projekten. Vi har även Piza-skandalen där regeringen Löfven mörkade siffrorna så att det skulle se bättre ut. Man valde att inte räkna med de tusentals skolelever som inte kunde svenska för då skulle det ju inte se bra ut. 25 % av alla skolelever idag har utländsk bakgrund. I vissa skolor i Sverige är upp till  80 –  90 % elever utlandsfödda.

    Sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft i juli 2016 så har ytterligare över 600 000 utlänningar invandrat till Sverige. När regeringen nu föreslår en ny migrationsinriktning så är det en liberaliserad och utvattnad version. Regeringen har uppenbarligen inte lärt sig någonting av historien.  Det som Sverige inte behöver idag är inte en miljon flyktingar till innan år 2030. Det Sverige behöver är att fler behöver lämna landet än som flyttar in. Det som behövs i nuläget är att drastiskt minska all tärande invandring till Sverige och ge fler människor chansen att åka hem igen till sina ursprungsländer.

AVSKAFFA PUT

   Sverigedemokraterna vill avskaffa PUT – Permanent uppehållstillstånd. När en person har fått PUT är den nästan omöjligt att återkalla. Tidsbegränsade uppehållstillstånd måste också kunna återkallas. Kriminella flyktingar skall kunna utvisas. Försörjningskrav måste gälla för all anhöriginvandring. Vi måste avvisa så många möjliga asylansökningar när de är onödiga. Den som söker asyl ska hamna på ett transitcenter. EBO-lagen ska avskaffas. Spårbytet ska bort. Vi bör hjälpa i närområdeN i stället. 

VALET 2022

  Det är inte Sverigedemokraterna som har satt oss i den position vi är idag, utan det är alla andra partier som har styrt i decennier. När regeringen Löfven inte klarar av att ta ansvar för denna ansvarslösa migrationspolitik så måste någon annan ta det ansvaret och vi i Sverigedemokraterna är beredda att ta det ansvaret. Vid nästa val 2022 så finns det en chans att ändra Sveriges riktning.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below. 

Be the first to comment on "SD VILL REPARERA DEN SVENSKA MISSLYCKADE FLYKTINGPOLITIKEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.