JIMMIE ÅKESSONS TAL PÅ JÄRVAVECKEN 2021

Juli 2021

Jimmie Åkessons tal på Järvaveckan i juni 2021. 

Jimmie Åkesson:

   Sverige befinner sig i ett krigsliknande tillstånd. Gator som har lämnats över i händerna till gangsters, kvarter som styrs av klanledare, städer som krackelerar i takt med att otryggheten breder ut sig. Handgranater, bombdåd, automateld, gängkrig, klanstrukturer, parallellsamhällen, hedersförtryck, Shariapoliser, månggifte, barnäktenskap, könsstympning, anti-semitism, terrorism och svenskfientlighet. Detta är inslag i den nya Sverigebilden. 

ETT SPLITTRINGENS LAND

   Sverige har förvandlats från en stabil välfärdsdemokrati till ett splittringens land. Ett land där människor skjuts ihjäl på gatorna. Ett splittringens land där gamla tvingas till hemlöshet. Ett splittringens land där allvarligt sjuka människor dör i vårdköer. Man kan inte längre blunda för vilken destruktiv väg som Sverige har slagt in på. Man kan inte blunda för skolans förfall, bostadsbristen, välfärdens kollaps och så vidare.

   De flesta problem som vi står inför i Sverige är i princip kopplade till en ansvarslös invandringspolitik och en totalt kravlös integrationspolitik. Politiker vill framså som “goda” men de har tappat all sans och vett. De som Sverigedemokraterna skuldbelägger är politiker från de gamla partierna som styr vårt land på ett dåligt sätt. Skrupellösa, cyniska politiker som trots att de röda varningslamporna blinkar ändå fortsätter med stor invandring. De ser inte konsekvenserna av deras egen politik. Arbetslösheten kommer fortsätta att öka, otryggheten kommer att öka, välfärden kommer att utsättas för ännu större påfrestning.

   Är det detta Sverige som vi vill att våra barn ska växa upp i? Varje politiker med verklighetsförankring och ansvarskänsla hade aldrig tillåtet en sådan här utveckling. Dessa politiker har slagit sönder den stabilitet och välfärd som det har tagit generationer att bygga upp.

 

sverigedemokraterna_rösta valet 2022

 

SKÄRPTA STRAFF MOT BROTTSLIGHETEN

   Sverigedemokraterna har en lång rad trygghetsförslag på hur vi ska förbättra Sverige. SD vill se skärpta straff för brott som är kopplade till organiserad brottslighet. Vi vill se förvaringsdom för de personer som anses utgöra ett samhällshot. Farliga människor ska inte få vistas fritt på gator och torg. Förbud mot och samröre med kriminella organisationer. Vi måste systematiskt identifiera, spåra upp och lagföra de människor som förpestar sin omgivning. Detta är en fråga som står allra högst upp på vår agenda.

   Att sopa obehagligheter under mattan är en strategi som har använts länge i Sverige och den strategin har misslyckats. Sverige behöver även långsiktiga insatser som hjälper ungdomar som är på glid. Alla har rätt till en trygg skolgång. Därför vill Sverigedemokraterna se jourklasser dit man skickar stökiga elever.

SLUT PÅ BIDRAGSFESTEN

   Det är inte vi svenskar som ska integreras, det är de nytillkomna som måste anpassa sig till det svenska samhället. Vill man inte följa reglerna och normerna i Sverige bör man inte bo i detta land.  De gamla partiernas bidragspolitik cementerar människor i utanförskap genom att ta bort incitament för att söka jobb.  Om Sverigedemokraterna får bestämma så är det slut på bidragsfesten. SD vill avveckla alla verkningslösa arbetsmarknadsåtgärder som inte leder någon vart.  Vi måste avveckla särlösningar som grundar sig på födelseland. Att ställa krav är att vara ansvarsfull. Att inte ställa krav är ansvarslöst.

ETT SVENSKT MEDBORGARSKAP

   Man ska förtjäna att bli svensk medborgare. Det behövs rejäla krav för att kunna bli svensk medborgare. Det ska vara krav på 10 års laglig hemvist i Sverige för att kunna erhålla ett svenskt medborgarskap.  Vi vill införa ett vandelskrav – är man dömd för brott ska man hindras att bli svensk medborgare. SD vill se försörjningskrav – den som ansöker om medborgarskap ska kunna försörja sig själv. Vi måste ha krav att kunna svenska språket.

Vi behöver nya politiker i regeringskansliet, fler Sverigedemokrater i Sveriges riksdag  som kan vända skutan i rätt riktning.

Till sist: fråga inte vad Sverige kan göra för dig, fråga vad du kan göra för Sverige. 

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.1 Comment on "JIMMIE ÅKESSONS TAL PÅ JÄRVAVECKEN 2021"

  1. Visst är det underligt att det är detta samhälle som Centerpartiet står upp för och anser vara anständigt! Vilket samhälle är det dom försvarar egentligen? Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet liberalerna och Centerpartiet

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.