SVERIGE OCH DESS SAMARBETE MED NATO

NATO ÖVNING_sverige_trident juncture_
free foto

Maj 2020

MediaContinente intervjuar Anders Romelsjö om Nato,  Sverige och krig.  Romelsjö driver bloggen Global Politics. Intervjun är från 2018. 

   Anders Romelsjö driver bloggen Global Politics som han menar är  är anti-globalistisk och fredsinriktad. Romelsjö säger att Nato utvidgas och Nato har nu 29 medlemmar. Nato har flyttat fram sina positioner i Östeuropa under årens lopp och ett tiotal stater i Östeuropa har blivit medlemmar i Nato. Många av dessa länder har fått avancerad militär utrustning från USA och USA har cirka 800 militära baser utspridda över hela världen. Romelsjö menar att Nato inte är  en organisation som agerar i linje med demokrati eller folkrätten. 

SVERIGE OCH NATO

   De borgerliga partierna vill att Sverige ska gå med i Nato. Socialdemokraterna har lagt sig så nära Nato som man kan göra. Peter Hultqvist såg till att värdlandsavtalet med Nato gick igenom. Värdlandsavtalet ger Nato rätt att stationera trupper i Sverige vid en eventuell konflikt och möjligen även kärnvapen. Sverige har stora krigsövningar med Natoländer sedan åratal tillbaks och Sverige har hemliga separata försvarsavtal med USA och Storbritannien. Sverige är så nära ett medlemskap i Nato som man kan vara utan att vara medlem. (Hultqvist är en stor fan av att Nato-länder övar på svensk mark.)

peter hultqvist_nato_värdlandsavtalet_medlemskap_sverige

Peter Hultqvist såg till att Sverige skrev under värdlandsavtalet med Nato. Ett avtal som innebär att Nato kan använda Sverige som plattform vid en eventuell konflikt och det sägs även att detta avtal ger Nato möjligheten att ta in kärnvapen på svensk mark.

KRIGET I SYRIEN

   Romelsjö menar att Syrien sedan länge varit föremål för ett planerat angrepp från USA och allierade vilket förre Natobefälhavaren Wesley Clark har nämnt i en video. Det finns tydlig dokumentation att USA och England har finansierat och utbildat terrorister för Al-Queda och ISIS. USA har för närvarande militära baser i Syrien och USA har hjälpt att transportera terrorister.  Det var Ryssland såg till att IS-terroristerna i Syrien trängdes tillbaks.

Video ovan: Nato:s före detta befälhavare Wesley Clark nämner att han besökte Pentagon några dagar efer 9/11. Clark träffar en officer som nämner att USA kommer att anfalla Irak men utan egentligen veta varför de skulla attackera. Några veckor senare träffar clark samma officer och denne officer meddelar att USA har bestämt sig för att attackera sju länder inom en femårsperiod. Man skulle börja med Irak, sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalien, Sudan och Iran. 

SVERIGE OCH NATO I LIBYEN-KRIGET

   Gaddafi hade byggt upp Libyen till Afrikas rikaste land och Gaddaffi ville skapa en egen oljevaluta istället för den amerikanska (petro)dollarn.  Nato var  huvudorsaken till att Libyen förstördes. USA:s propagandamaskin målade upp en falsk  bild om  Gaddafi om att han hotade civilbefolkningen. På basis av denna information gav FN klartecken till Nato att ingripa för att skydda civilbefolkningen i Libyen. Dagen efter detta beslut angrep Nato Libyen och man bombade militära mål, helt i strid med FN:s resolution. Barack Obama sade att man skulle störta Gaddafi vilket man också gjorde. Nu är Libyen en sönderslagen stat där det råder inbördeskrig. Hundratusentals libyer har flytt landet och nu har USA mer kontroll över detta land. Sverige bidrog väldigt mycket i bombandet av Libyen. Svenska JAS-plan deltog och deras uppgift var att identifiera bombmål. Sverige deltog alltså i Libyenkriet helt emot FN-stadgan samt nationell rätt. Detta faktum är något som aldrig pratas om i debatten om svensk Nato-anslutning. 

Video ovan: reklamfilm från Nato om Sveriges deltagande i Libyenkriget.

Video ovan:  Nato befriar Libyen från den ondskefulla Gaddafi.

SVERIGE OCH NATO I AFGHANISTAN

   USA anföll Afghanistan efter 9/11 och det var på basis av en FN-resolution. USA skyllde på att Usama Bin Laden befann sig i Afghanistan. Sverige har varit militärt aktiva i Afghanistankriget och Sverige menade att deras militära insats i Afghanistan var för att förstärka Afghanistans demokrati. Dessa krig påverkar Sverige eftersom det kommer miljontals flyktingar från dessa krigshärjade länder. Det är vanligt att Nato går in och bombar länder under motiveringen att man vill slå vakt om mänskliga rättigheter. Detta gjordes i Libyen och i Jugoslavien och Irak där man påstod att det fanns massförstörelsevapen. Vissa kallar detta beteende för humanitär intervention eller humanitär imperialism.

sverige_afghanistan_nato_militär_krig

Sverige är och kompiskrigar tillsammans med Nato i Afghanistan. USA påståd att Bin Laden var hjärnan bakom 9/11  och anföll därför Afghanistan när de inte ville lämna ut Bin Laden. Nato tog sedan över kontrollen av kriget.

Svensk video om Sveriges relation med Nato.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "SVERIGE OCH DESS SAMARBETE MED NATO"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.