NATO-ÖVNING I SVENSKA SKÄRGÅRDEN

Finland, Sverige och USA övar under en vecka ubåtsjakt i Stockholms södra skärgård. – Det är en återkommande nationell övning där vi övar på försvaret av vårt territorium, säger Rebecca Landberg, kapten och kommunikationschef vid Försvarsmakten. (Aftonbladet 30/3). Inte mycket är känt om övningen annat än vad TT tagit del av och som Aftonbladet återgett: ”Övningen pågår mellan 4 och 10 april och går ut på att öva på moment som anfall till exempel. Örlogsfartyg, en svensk ubåt, helikoptrar och ett

Source: USA skall inte öva ubåtsjakt i skärgården – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

Nu avlöser Nato-övningarna i Sverige varandra. Denna gång blir det att jaga ubåt i Södra Sverige tillsammans med USA. Sveriges alliansfrihet är som bortblåst och Sverige är i princip medlem i Nato. Man lyckades fiffla bort en folkomröstning i frågan.

Det svenska försvaret håller på att internationaliseras. På så sätt är det lättare att samarbeta med Nato och andra grupperingar. Samtidigt kallar man övningarna för ”nationella övningar” men det är fake news, det är ”internationella övningar” på svensk mark. Sveriges gränser står som vanligt vidöppna för främmande makt.

Visste du att Nato bedrev false flag–operationer i Sverige på 80-talet med ubåtskränkningar? Syftet var att vända svenska folkets opinion emot Sovjet. Man ville  ha tillgång till svensk mark i ett  krig mot Sovjet. I och med att Sverige skrev under Natos värdlandsavtal så har Nato-länder nu access till svensk mark.

Läs mer:

NATO:S UBÅTS-KRÄNKNINGAR I SVERIGE PÅ 80-TALET.

I norra Sverige har planetens krigsindustri tillgång till den största militära övningsplatsen i Europa.

 

NATOS VAPENTESTER PÅ SVENSK MARK

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.